No documento PDF atoparás o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 na EASD Ramón Falcón de Lugo.

Por favor, le con atención as normas xerais, comúns para o alumnado e todo o persoal da EASD Ramón Falcón.

  • A enquisa de autoavaliación clínica da COVID-19 está na páxina 58 do documento.