No documento PDF atoparás o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 na EASD Ramón Falcón de Lugo, así como unha enquisa de autoavaliación clínica (na última páxina do documento).

Por favor, le con atención as normas xerais, comúns para o alumnado e todo o persoal da EASD Ramón Falcón.

Realizar a enquisa de autoavaliación antes de asistir a escola é útil para identificar síntomas de sospeita de infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas ponte en contacto co teu centro de saúde.