Podes consultar aquí a relación de prazas asignadas, prazas vacantes e listaxe de espera para Ciclos Formativos de Grao Medio (CFGM de Serigrafía Artística) no curso 2021/22.

Preme aquí para ver o documento en formato PDF

Consulta aquí a resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2021/22.