Procedemento selectivo de acceso ao Corpo 595 de Profesores de artes plásticas e deseño
Especialidade 507 Debuxo artístico e cor

Na EASD Ramón Falcón actuará o Tribunal número 1, que xulgará o Procedemento selectivo de acceso ao Corpo 595 de Profesores de artes plásticas e deseño, na Especialidade 507 Debuxo artístico e cor, da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 13 de marzo).

O Procedemento selectivo dará comezo coa realización da primeira parte da Primeira proba ás 10:00 do día 19 de xuño de 2021.

www.edu.xunta.gal/oposicions