O pasado martes 9 de xuño foron aprobadas as resolucións polas que se convocan as probas de acceso para os ciclos formativos de grao medio (Serigrafía Artística) para o curso 2020/21. As resolucións publicaranse no Diario Oficial de Galicia o venres 19 de xuño.

Consulta aquí a resolución pola que se convocan as probas de acceso para as ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2020/21.

Inclúe:
– Información sobre os prazos.
– Data e localización das probas.
– Contido e formato das probas.
– Prazos e instruccións para realizar a matrícula.

As solicitudes para participar nas probas de acceso a ciclos formativos de grao medio poderanse presentar desde o luns 22 de xuño ata o venres 4 de setembro, ambas datas incluídas.

Como inscribirse nas probas?.

Cando e onde terán lugar as probas?

A proba substitutiva do requisito de titulación de ESO para acceso a ciclos de grao medio terá lugar o mércores 9 de setembro, e a proba específica de acceso terá lugar o martes 15 de setembro; nos dous casos, na EASD Ramón Falcón.

En relación aos protocolos para a realización das probas, poderase ter en conta, a modo de orientación e na medida que corresponda, o Protocolo ABAU 2020 en Galicia da CiUG.

.

Tes dúbidas sobre o proceso de inscrición nas probas de acceso? Chama ao 982 220 790 e axudámosche a resolvelas.
.