Finalizado o verán, na EASD Ramón Falcón xa temos todo preparado para o inicio do curso 2021/22.

O xoves 16 de setembro será a xornada de presentación de todos os cursos de Deseño Gráfico e Deseño de Interiores. Estes son os horarios e o reparto de espazos:

De 09:00 a 10:00
– 1º Deseño de Interiores – Aula 12 | Titora: Ana Luisa Castro Dapena
– 1º Deseño Gráfico – Salón de Actos | Titor: Cristóbal Novoa González

De 10:00 a 10:30 – Ventilación de espazos

De 10:30 a 11:30
– 2º Deseño de Interiores – Aula 12 | Titor: Por determinar
– 2º Deseño Gráfico – Salón de Actos | Titor: Salvador Guinart Rovira

De 11:30 a 12:00 – Ventilación de espazos

De 12:00 a 13:00
– 3º Deseño de Interiores – Aula 12 | Titora: Eva Valle Legido
– 3º Deseño Gráfico – Salón de Actos | Titor: José Antonio Cruz Lago

De 13:00 a 13:30 – Ventilación de espazos

De 13:30 a 14:30
– 4º Deseño de Interiores – Aula 12 | Titora: María del Carmen Fernández Rodríguez
– 4º Deseño Gráfico – Salón de Actos | Titora: María Antonieta Ríos Peleteiro

O alumnado deberá presentarse puntualmente á hora determinada para o seu grupo, será obrigatorio o uso de máscara persoal e o uso ao entrar e saír da aula de hidroxel para desinfección das mans. O centro non proporcionará máscaras ao alumnado, salvo circunstancias extraordinarias. As clases comezarán con regularidade o día 20 de setembro dacordo co horario de cada grupo, que estará dispoñible na web.

O venres 17 de setembro chegará a presentación para o alumnado de Fotografía, Cerámica Artística e Gravado.

De 09:00 a 10:00
– 1º Cerámica – Obradoiro de cerámica, Aula 17 | Titor: Alejandro Carro Domínguez
– 1º Gravado – Obradoiro de grabado, Aula 15 | Titora: Patricia Cupeiro López
– 1º Fotografía – Aula biblioteca | Titor: Por determinar

De 10:00 a 10:30 – Ventilación de espazos

De 10:30 a 11:00
– 2º Cerámica – Obradoiro de cerámica, Aula 17 | Titor: Por determinar
– 2º Gravado – Obradoiro de gravado, Aula 15 | Titora: Isabel Somoza García
– 2º Fotografía – Aula biblioteca | Titor: Alfredo Yáñez López

O alumnado deberá presentarse puntualmente á hora determinada para o seu grupo, será obrigatorio o uso de máscara persoal e o uso ao entrar e saír da aula de hidroxel para desinfección das mans. O centro non proporcionará máscaras ao alumnado, salvo circunstancias extraordinarias. As clases comezarán con regularidade o día 20 de setembro dacordo co horario de cada grupo, que estará dispoñible na web.

Por último, o venres 24 de setembro terá lugar a presentación para o alumnado de Serigrafía Artística.

De 09:00 a 10:00
– Obradoiro de serigrafía, Aula 18 | Titora: Faína Manchón González

O alumnado deberá presentarse puntualmente á hora determinada para o seu grupo, será obrigatorio o uso de máscara persoal e o uso ao entrar e saír da aula de hidroxel para desinfección das mans. O centro non proporcionará máscaras ao alumnado, salvo circunstancias extraordinarias. As clases comezarán con regularidade o día 27 de setembro dacordo co horario de cada grupo, que estará dispoñible na web.