Relación de persoas admitidas a cursar Deseño Gráfico / Deseño de Interiores – 2ª adxudicación – Curso 2021/22

Podes consultar aquí a relación de persoas admitidas a cursar Deseño Gráfico ou Deseño de Interiores na EASD Ramón Falcón no curso 2021/22, na segunda adxudicación de plazas.

[…]

Convocatoria extraordinaria de probas específicas de acceso aos CFGS de Fotografía e Gravado – Curso 2021/22

A Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Xunta de Galicia convocou, con carácter extraordinario, probas específicas de acceso aos Ciclos Formativos de Grao Superior de Fotografía e Gravado e Técnicas de Estampación, impartidos na EASD Ramón Falcón, para o curso 2021/22.

[…]

Relación de prazas asignadas e listaxe de espera – Ciclos Formativos de Grao Superior – Curso 2021/22

Podes consultar aquí a relación de prazas asignadas e listaxe de espera nos Ciclos Formativos de Grao Superior (Cerámica / Fotografía / Gravado) para o curso 2021/22.

[…]

  • postcic02

Acceso a Ciclos Formativos de Grao Superior: cualificacións definitivas da proba específica e adxudicación de prazas

Podes consultar aquí as cualificacións definitivas da proba específica de acceso aos Ciclos Formativos de Grao Superior na EASD Ramón Falcón (Fotografía / Cerámica / Gravado) no curso 2021/22, así como a listaxe coa adxudicación de prazas.

[…]

  • diex1920

Relación de aspirantes admitidos a cursar Deseño Gráfico e Deseño de Interiores na EASD Ramón Falcón no curso 2021/22

Podes consultar aquí a relación de aspirantes admitidos a cursar Deseño Gráfico e Deseño de Interiores na EASD Ramón Falcón no curso 2021/22.

[…]

  • interiores_diseno

Acceso ás Ensinanzas Superiores de Deseño – Cualificacións DEFINITIVAS da proba específica

Consulta aquí as cualificacións DEFINITIVAS da proba específica de acceso ás Ensinanzas Superiores de Deseño (Deseño Gráfico / Deseño de Interiores) no curso 2021/22.

[…]