Podes consultar aquí a listaxe definitiva de persoas que superaron e persoas que non superaron a proba substitutiva da titulación da ESO, dentro do proceso de acceso e admisión ao CFGM de Serigrafía Artística.

Preme aquí para ver o documento en formato PDF

Proba específica de acceso a ciclos formativos de grao medio: 15 de setembro, de 10:00 a 11:00 (primeiro exercicio), de 12:00 a 14:00 (segundo exercicio) e de 17:00 a 19:00 (terceiro exercicio).

Publicación de cualificacións provisionais da proba específica: 16 de setembro.
– Prazo de presentación de reclamacións contra as cualificacións provisionais da proba específica: 17 e 20 de setembro.

Publicación de cualificacións definitivas da proba específica: 21 de setembro.

Prazo de matrícula para as persoas que obteñan praza asignada por resolución dos tribunais avaliadores: do 23 ao 28 de setembro.
– Publicación da relación de prazas asignadas, vacantes e listaxes de espera: 29 de setembro.

 

Podes consultar aquí a resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2021/22.

Tes dúbidas sobre o proceso de inscrición nas probas de acceso? Chama ao 982 220 790 e axudámosche a resolvelas.