Podes consultar aquí a acta coas cualificacións definitivas da proba específica de acceso ao CFGM de Serigrafía Artística.

Preme aquí para ver o documento en formato PDF

Prazo de matrícula para as persoas que obteñan praza asignada por resolución dos tribunais avaliadores: do 23 ao 28 de setembro.
– Publicación da relación de prazas asignadas, vacantes e listaxes de espera: 29 de setembro.

 

Podes consultar aquí a resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2021/22.