Conecta Conecta

Que veñen curvas! Xornadas de arte e deseño febreiro 2019

Pepe Gimeno

Deseño gráfico

Linguaxes no discurso gráfico

Pepe Gimeno (Valencia, 1951) é deseñador, tipógrafo e artista plástico. Se graduó na Escola de Artes e Oficios de Valencia en 1970. A súa obra foi recollida en numerosas publicacións internacionais e formou parte de exposicións que percorreron Europa, Xapón, Estados Unidos, China e Sudamérica. En 2001 o TDC, Type Directors Club de Nova York, concedeulle o Type Design Award pola tipografía FF Pepe. Recibiu en seis ocasiones o TDC Communication Design Award do Type Directors Club de Nova York, así como dous certificados do ISTD do Reino Unido, o Golden e o Platinum Award do Graphis Poster, un Premio Líder Pack en 2006 polo envase de Sivaris e en 2017 o Premio Gràfiica pola plasticidade do seu traballo sen perder a parte funcional ou práctica, entre outros.

Pepe Gimeno ofrécenos unha reflexión sobre a súa ancha traxectoria profesional. Mostraranos, a través dalgúns exemplos, como acomete os seus proxectos, a súa relación con el cliente e cal foi el formulación estratéxica do seu estudo durante estes cordeiros.

Conferencia

Xoves 14 de febreiro

19:30h O vello cárcere