Alumnado de novo acceso:

Deseño de Interiores / Deseño Gráfico: do 19 ao 26 de xullo (ambos incluídos).

Ciclos Formativos de Grao Superior (Cerámica, Fotografía, Gravado): do 19 ao 22 de xullo (ambos incluídos).

Ciclo Formativo de Grao Medio de Serigrafía Artística: do 23 ao 28 de setembro (ambos incluídos).

.

Alumnado que continúa estudos:

Deseño de Interiores / Deseño Gráfico (cursos 2º, 3º e 4º): do 5 ao 9 de xullo (ambos incluídos).

Ciclos Formativos de Grao Superior (Cerámica, Fotografía, Gravado – 2º curso): do 19 ao 22 de xullo (ambos incluídos).

Ciclo Formativo de Grao Medio de Serigrafía Artística: do 23 ao 28 de setembro (ambos incluídos).