Podes consultar aquí as cualificacións definitivas da proba específica de acceso aos Ciclos Formativos de Grao Superior na EASD Ramón Falcón (Fotografía / Cerámica / Gravado) no curso 2021/22, así como a listaxe coa adxudicación de prazas.

Cualificacións definitivas da proba específica de acceso a Ciclos Formativos de Grao Superior

Adxudicación de prazas nos Ciclos Formativos de Grao Superior (todo)

Adxudicación de prazas nos Ciclos Formativos de Grao Superior (acceso directo)

Adxudicación de prazas nos Ciclos Formativos de Grao Superior (acceso por proba)

Prazo de matrícula para as persoas que obteñan praza asignada por resolución dos tribunais avaliadores: do 19 ao 22 de xullo.
– Publicación da relación de prazas asignadas, vacantes e listaxes de espera: 23 de xullo.

Existe un prazo extraordinario de matrícula para as ensinanzas artísticas de grao superior, os días 16 e 17 de setembro, para as persoas aspirantes que tivesen pendente superar algunha materia de bacharelato.

Acceso a CFGS de Fotografía, Cerámica e Gravado no curso 2021/22: todo o que precisas saber