Xa están publicadas as listaxes coas cualificacións provisionais das probas de acceso para Ensinanzas Superiores de Deseño Gráfico e Deseño de Interiores, Moda e Produto.

Os/as aspirantes poderán presentar reclamación por escrito en contra das cualificacións ou solicitar a corrección dos erros que se detecten, na secretaría do centro en que se realizou a proba (EASD Pablo Picasso) durante os días 28 e 29 de xuño, en horario de 9 a 14h.

Aquí tes as listaxes: