• Órganos de goberno

Dirección
MUÑOZ MELLA, MARÍA ESTHER

Vicedirección
CARRO RODRÍGUEZ, ALEJANDRO

Xefatura de estudios
IRAZU RIVEIRA, RAMÓN

Secretaría
CABARCOS RODRÍGUEZ, RAMÓN MANUEL

Xefe do Departamento de Calidade e Promoción das Ensinanzas
CABARCOS RODRÍGUEZ, RAMÓN

Xefa do Departamento de Relación con Empresas, Obradoiros e Talleres
RÍOS PELETEIRO, MARÍA ANTONIETA

Coordinador de Programas Internacionais
FONTAL ÁLVAREZ, XOSÉ

Coordinadora de TIC
SALGADO IGLESIAS, MARTA

Coordinador de Formación do Profesorado
VALLE LEGIDO, EVA

Coordinador de Biblioteca
COUCEIRO GARCÍA, JORGE

Xefa do Departamento de Deseño Gráfico:
VÁZQUEZ LÓPEZ, MARÍA

Xefe do Departamento de Deseño de Interiores
GARCÍA-BOENTE CARRO, JOSÉ LUIS

Xefe do Departamento de Ensinanzas Profesionais de Gráfico
ÁLVAREZ REFOJO, GERMÁN

Xefe del Departamento de Ensinanzas Profesionais de Producto
FERNÁNDEZ ARES, FRANCISCO

Coordinadora do Equipo de Dinamización da Lingua Galega
PARDO FERNÁNDEZ, NOELIA

Presidente   
ESTHER MUÑOZ MELLA

Secretario   
R. CABARCOS RODRÍGUEZ

Profesor      
RAMÓN IRAZU RIVEIRA

Profesor      
ALEJANDRO CARRO RODRÍGUEZ

Profesor      
FRANCISCO FERNÁNDEZ ARES

Profesor      
MARÍA ANTONIETA RÍOS PELETEIRO

Profesor      
ELENA SÁNCHEZ PENDÁS

Profesor      
MARÍA VÁZQUEZ LÓPEZ

Profesor      
GERMÁN ÁLVAREZ REFOJO

Profesor      
NATALIA CRECENTE GARCÍA

Profesor      
NOELIA PARDO FERNÁNDEZ

Representante pais de alumnos       
POSTO VACANTE

Representante do Concello
MANUEL NÚÑEZ LÓPEZ

Representante empresas e talleres      
OLGA LEGASPI

Representante personal non docente    
ANA BELÉN EIRAS NOGUEIRA

Alumno        
SANDRA PÉREZ CHAOS

Alumno        
BRUNO PARDO PAJÉS

Alumno        
FERNANDO LUÍS SUEIRO LAMAS

Alumno        
MIGUEL VÁZQUEZ GARCÍA

Alumno        
IAGO ARNELLO FORNEAS

Alumno        
MIGUEL COSTA MOURE

Alumno        
ANDRÉS JOSÉ FERREIRO LONGARELA

  • Claustro de Profesores

Jefa de departamento: CRECENTE GARCÍA, NATALIA
Nome: Natalia Crecente García
Formación académica regrada: Licenciada en Belas Artes (Especialidad de deseño y audiovisuales). Universidade de Salamanca
Formación académica de posgrao: Diploma de Estudios Avanzados “Las revoluciones tipográficas”. Universidade de Barcelona
Capacitación lingüística oficial: First Certificated. Cambridge University
Experiencia docente oficial:
– Fundación TIC
– EASD Ramón Falcón
Experiencia profesional acreditada:
– APL-Universidade de Santiago de Compostela
– Fundación TIC
– Sond3 deseño y desarrollo SL

.

CARRACEDO GONZÁLEZ, BELÉN
Nome: Belén Carracedo González
Formación académica regrada: Licenciada en Ciencias da Información, Especialidade en Periodismo
Formación académica de posgrao: Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas
Capacitación lingüística oficial: First Certificate English
Experiencia docente oficial:
– 2008-2009 IES Audiovisual. Vigo (Pontevedra)
– 2009-2010 IES Saturnino Montojo. Ferrol (A Coruña)
– 2010-2011 IES Virxe do Mar. Noia (A Coruña)
– 2011-2014 IES Arcebispo Xelmírez I. Santiago (A Coruña)
– 2014-2016 EASD Pablo Picasso. A Coruña
– 2016-2017 EASD Ramón Falcón. Lugo
Experiencia profesional acreditada:
– 1990-1992. El Norte de Castilla. Departamento de Redacción
– 1993-1994. El Ideal Gallego. Departamento de Redacción
– 1997-1998. La Voz de Galicia. Departamento de Publicidade
– 1995-2000. Monte Alto Producciones, S.L. Departamento de Produción
– 2000-2008. La Opinión A Coruña. Departamento de Produción Editorial

.

CASTRO FERNÁNDEZ, CELIA
Nome: Celia Castro Fernández
Formación académica regrada:
– Licenciada en Geografía e Historia. Especialidade Historia da Arte. Subespecialidades, Arte Antiga e Medieval; Museoloxía (Promoción 1974/1978)
– Catedrática de Historia da Arte de Ensinanzas Artísticas, na mesma Escola desde 2008
Formación académica de posgrao:
– Diploma de Estudos Avanzados
– Doutorado sobre Pintura e Fotografía no século XIX
Experiencia docente oficial: Profesora titular de Historia da Arte da EASD Ramón Falcón de Lugo desde 1984
Experiencia profesional acreditada:
– Participou na reestruturación e montaxe dos seguintes museos: Provincial de Lugo en 1989-1991, Lourenzá e Cervo en 2003 (este último dentro do “Proxecto museográfico Ecomuseo de Cervo” dirixido polo profesor Xesús Varela Zapata da USC, Facultade de Humanidades, Campus de Lugo.
– Participou no equipo dirixido por Ernesto Cruzado Estévez que en xaneiro de 1992 realizou para a Xunta de Galicia un “Inventario do Patrimonio Etnográfico da Mariña Lucense”.
Publicacións académicas:
Libros:
-Estudio Iconográfico e estilístico dos capiteis da Catedral de Mondoñedo. Ed. Diputación Provincial. Lugo 1993
Artigos:
-“Dos Pintores del Eo: Amando Suárez Couto y Benito Prieto Cosén”. En torno al Bimilenario del Eo (Coord J.M. Gómez Tabanera). Foro Cultural del Noroeste. Oviedo 2002
– Para a revista Artesonado (Asociación Antigos Alumnos da Escola de Arte Ramón Falcón). Ed. Deputación de Lugo. Lugo I.S.B.N.8499-591-7:
— “Encol de Maruja Mallo”. Nº 17. Decembro 1993. Páx. 3. “Rutas Artísticas de Galicia: O románico da Ribeira Sacra (1ª parte)”.
— Nº 19. Decembro 1995. Páx. 25-27. “Rutas Artísticas de Galicia: O románico da Ribeira Sacra (2ª parte)”.
— Nº 20. Abril 1996. Páx. 24-26. “Rutas Artísticas de Galicia: Monforte de Lemos (1ª parte)”.
— Nº 21. Agosto 1996. Páx. 3-6. “Rutas Artísticas de Galicia: Monforte de Lemos (2ª parte)”.
— Nº 22. Decembro 1996. Páx. 4-6. “Rutas Artísticas de Galicia: O Camiño de Santiago na provincia de Lugo: Do Cebreiro a Palas (1ª parte)”.
— Nº 23. Xullo 1997. Páx. 2-4. “Rutas Artísticas de Galicia: O Camiño de Santiago na provincia de Lugo: Do Cebreiro a Palas (2ª parte)”.
— Nº 24. Febreiro 1998. Páx. 2-4. “Sobre E. F. Granell”.
— Nº 28. 2001. Páx. 6-7. “O Camiño de Santiago na Provincia de Lugo”.
— Nº 30. 2003. Páx. 2-6. “Suso Peña na memoria”.
— Nº 36. 2010. Páx. 11. “Benito Prieto Coussent (La mirada vital)”.
— Nº 37. 2011. Páx. 20-24. ”Ribadenses de antaño (pintados por Dionisio Fierros)”.
— Nº 39. 2013. Páx. 6-11.
– Para a revista Croa (Boletín da Asociación de amigos do Castro de Viladonga). Ed. Xunta de Galicia. Lugo. ISSN:1575-0639.
— “Pintura e Fotografía no S.XIX: Unha aproximación á obra de Dionisio Fierros”. Nº 21. 2011. Páx. 68-80.
—- “A Vida Parisina vista por Dionisio Fierros”. Nº 24. 2014. Páx. 30-37.
— “Corona González Santos e Ramón González, un matrimonio de mecenas”. Nº 25 (En prensa).
— “Maruja Mallo, unha vida de artista”. Evohé (Revista Cultural do Campus de Lugo). Nº 11-12. Lugo. Páx 47-53.
– Para a revista Lucensia (Miscelánea de Cultura e Investigación). Ed. Seminario Diocesano de Lugo. Lugo. ISSN:1130-6831.
— “Pintores lucenses en la primera mitad del siglo XX”. Nº 23. 2001. Páx. 301-316.
— “Pintores lucenses en la segunda mitad del siglo XX”. Nº 24. 2001. Páx 39-62.
— “A fotografía e a pintura nos retratos reais: Dionisio Fierros e a súa obra en Galicia”. Nº 45. 2012. Páx. 339-350.
— ”Pintores lucenses (III): nove artistas representativos”. Nº 46. 2013. Páx 131-144.
— “A Última Cea de Benito Prieto Coussent: personaxes tomados da realidade”. Nº 48. 2014. Páx. 121-128.
— “Dionisio Fierros: Os comenzos dun artista”. Rudesindus (Miscelánea de Arte e Cultura. Publicación da Academia Auriense-mindoniense de San Rosendo). Nº 8. Ourense. 2012. Páx. 183-199. ISSN: 2255-5811.
— Sobre os Castros de Ribadeo. VV.AA. Prólogo. Asociación de Veciños “O Tesón”. Ribadeo 2009. Páx. 1-2. ISBN: 978-84-612-9644-6.
– Montaxe de Exposicións:
— “A Colección del Río de pintura”. Ribadeo, 5 de setembro de 2017.
– Conferencias:
— “La Cultura material en la Galicia Prerromana”. Centro de la Tercera Edad “La Milagrosa”. Lugo. Novembro 1983.
— “El Grabado en el siglo XVIII”. Paraninfo de la Diputación. Lugo. 21 de Abril de 1983.
— “Aspectos da representación feminina na Historia da Arte”. Instituto feminino. Lugo. 1986.
— “Unha visión do románico galego”. Sala Caixa Galicia. Lugo. 28 de Abril de 1987.
— “O Gravado: Evolución e presente”. Museo Provincial de Lugo. 16 de Febreiro de 2001.
— “Homenaxe a Maruja Mallo” (Dentro do curso da USC: “Unha panorámica da Pintura Galega”; 12, 13, 14 de Abril de 2002). Museo Provincial de Lugo.
— “A pintura de Dionisio Fierros” (Dentro do ciclo de relatorios organizado pola AAVV “O Tesón”). Casa das Letras. Ribadeo. 23 de outubro de 2011.
— “Ribadeo a través dos nosos pintores: Dionisio Fierros, Amando Suárez Couto e Benito Prieto Coussent” (Dentro das X Xornadas de Historia local organizadas pola Agrupación Cultural Paco Lanza). Casa do Mar. Ribadeo. 26 de xullo de 2012.
— “O mundo de Emilio Vior”. Ribadeo. Oficina Vella de Turismo. 14 de setembro de 2017.
– Mesas Redondas:
— “Segunda cumbre interautonómica do Camiño Norte”. Ribadeo. 8 de novembro do 2000.
— Presentación do nª 23 de la revista Lucensia. Caixa Galicia. Lugo. 16 de novembro de 2001.
— “Sobre a emigración galega”. Colexio Fingoi. Lugo. 18 de abril de 2002.
— “Sobre a Arte Galega de vangarda”. Museo Provincial de Lugo. Lugo. 7 de maio de 2009.
– Críticas de arte:
Varias críticas de arte de artistas actuais publicadas en distintos periódicos, sobre todo “La Voz de Galicia” e “El Progreso”: Ánxel Huete, Joaquín García Gesto, Celso Dourado, Suso Peña, Elena Pendás, Xusto Moreda, Estévez Monteavaro, Lena Lemos, Leonardo Abelenda Freire, Lolo, etc.

.

CRUZ LAGO, JOSÉ ANTONIO
Titulado Superior en Deseño Gráfico

.

FERNÁNDEZ CARREIRA, AIDA
Licenciada en Belas Artes

.

GARCÍA-BOENTE CARRO, JOSÉ LUIS
Licenciado en Belas Artes

.

GUINART ROVIRA, SALVADOR
Licenciado en Belas Artes

.

IRAZU RIVEIRA, RAMÓN
Nome: Ramón A. Irazu Riveira
Formación académica regrada:
– Arquitecto (especialidad edificación) Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, Universidade de Santiago de Compostela. Nivel 3 (Máster) do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior (MECES) e nivel 7 do Marco Europeo de Cualificacións (EQF).
Formación académica de posgrao: Máster Universitario en Servizos culturais. “Liña Investigadora”, Facultade de Humanidades, Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela
Capacitación lingüística oficial: Inglés, Nivel Avanzado B2, Escola Oficial de Idiomas de Ferrol
Experiencia docente oficial:
– Curso 1992-1993 – IB mixto Pontedeume
– Curso 1993-1994 – IESP Cedeira
– Curso 1994-1995 – IFP Rodolfo Ucha, Ferrol
– Curso 1995-1996 – IFP Viveiro
– Curso 1996-1997 – AAOA Ramón Falcón, Lugo
– Curso 1997-1998 – AAOA Ramón Falcón, Lugo
– Curso 1997-1998 – EA Pablo Picasso, A Coruña
– Desde o curso 1998-1999 ata a actualidade – EASD Ramón Falcón, Lugo
Experiencia profesional acreditada:
– 1990 y 1991: Director Técnico da sección galega de INTECPLAN S.A. (Ingeniería Técnica de Planos S.A.), empresa dedicada á realización de cartografía e catastro
– Experiencia como arquitecto en estudio propio
Publicacións académicas:
– Realización do traballo de investigación titulado “SAN MARTIÑO DE MONDOÑEDO: De la singularidad del enclave a la prodigiosa arquitectura”, publicado en “Rudesindus miscelánea de arte y cultura 6/2010”, publicación oficial da Real Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo.
– Colaboración cos historiadores D. J. Luis Alonso Torreiro, Alejandro Cainzos Corbeira y Andrés Rodríguez Díaz, realizando os debuxos do traballo publicado na revista Concepción Arenal, Ciencias e Humanidades (año IV, Núm. 10-Ferrol, Abril 1.985, ISBN 84-300-67604), LA COFRADÍA Y CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE FERROL. UN TESTIMONIO DEL SIGLO XVIII.
– Realización dos planos do libro LOS TEATROS EN FERROL, EL TEATRO JOFRE, (ISBN 84-600-4808-X) editado conxuntamente polo Concello de Ferrol e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
– Realización do traballo titulado “SAN MARTIÑO DE MONDOÑEDO EN FOZ, Un análisis de las claves para su interpretación sensorial”, publicado no ano 2013 en “Artesonado”, revista de difusión cultural da asociación de antigos alumnos da EASD Ramón Falcón de Lugo, con motivo do 25 aniversario da fundación da mesma.
– Realización do traballo titulado “SAN MARTIÑO DE MONDOÑEDO, Breve historia de una basílica que cohesionó el norte gallego durante siglos”, publicado no ano 2014 en “Artesonado”, revista de difusión cultural da asociación de antigos alumnos da EASD Ramón Falcón de Lugo.
Premios / recoñecementos académicos: Académico correspondente da Real Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo

.

MORALES POLO, ÁNGELA
Nome: Ángela Morales Polo
Formación académica regrada: Licenciada en Ciencias da Información (1991-1996)
Formación académica de posgrao:
– Programa de Doutorado en Humanidades da USC (2008-2010). DEA (setembro 2010)
– Programa de Doutorado en Estudos culturais: Memoria, Identidade, Territorio e Linguaxe (febreiro 2015). Tese en fase de elaboración
Capacitación lingüística oficial:
– TOEFL: 2º degree (1996)
– Escola Oficial de Idiomas: en segundo nivel de avanzado de Inglés pola adecuación aos novos plans de estudos (certificación académica 2010-2011)
– Celga 4 (abril 2008)
Experiencia docente oficial:
– Escola de Imaxe e Son da Coruña (2001-2007)
– EASD Ramón Falcón de Lugo (2007-actualidade)
Experiencia profesional acreditada:
– Telelugo (xullo 1996 – outubro 1996)
– La Voz de Galicia (abril 1997 – setembro 2001)
Publicacións académicas:
– Relatora e autora de Streaming, medios por caudales, nas I Xornadas de Novas Tecnoloxías no Ensino (setembro 2002; organizadas e editadas polo Centro de Formación e Recursos da Coruña)
– Artigo “La crisis de identidad femenina en el cine posmoderno e independiente realizado por españolas. Mi vida sin mí, de Isabel Coixet”; Revista Moenia, volumen 16, 2010 (ISSN: 1137-2346)

.

NOVOA GONZÁLEZ, CRISTÓBAL
Licenciado en Belas Artes

.

PARDO FERNÁNDEZ, NOELIA
Nome: Noelia Pardo Fernández
Formación académica regrada:
– Licenciada en Historia da Arte. Universidade de Santiago de Compostela. 1999
– Grao de licenciatura coa defensa da Tesiña “Inventario del arte gótico de la provincia de Lugo. Actualización. Los municipios costeros”. 2002
– Técnico Superior en Deseño Gráfico. EASD Ramón Falcón. 2004
Formación académica de posgrao:
– Curso de Aptitude Pedagóxica. Universidade de Santiago. 2000
– Diploma de Estudos Avanzados pola superación dos estudos da etapa de formación do programa de doutorado “Estudos sobre a Historia da Arte e da Música”. USC. 2001
Doutorado en Historia da Arte no ano 2016 pola defensa da súa Tese Doutoral “Inventario del arte gótico en la Mariña lucense”, coa cualificación de sobresaínte “cum laude” por unanimidade
Experiencia docente oficial: Profesora de Artes Plásticas e Deseño na EASD Ramón Falcón de Lugo desde o ano 2007
Experiencia profesional acreditada: Experiencia profesional como Deseñadora gráfica. 2004-2007
Premios / recoñecementos académicos: Mención de Honra pola súa traxectoria no CFGS de Deseño Gráfico na EASD Ramón Falcón de Lugo. 2004

.

RÍOS PELETEIRO, MARÍA ANTONIETA
Nome: María Antonieta Ríos Peleteiro
Formación académica regrada: Licenciada en Arquitectura. Universidade da Coruña
Formación académica de posgrao:
– Curso posgrao: “elaboración materiais multimedia para educación”. Universidade de Santiago
– Dea: “Modelos didácticos, interculturalidade e aplicación das novas tecnoloxías nas institucións educativas”. UNED
Experiencia docente oficial:
– Profesora de artes plásticas e deseño na EASD Ramón Falcón (especialidade deseño gráfico)
– Profesora de artes plásticas e deseño na EASD Antonio Faílde (especialidade deseño gráfico)
Experiencia profesional acreditada: Exercicio profesional Deseñadora Gráfica de 2005 a 2012

.

VALLE LEGIDO, EVA
Nome: Eva Valle Legido
Formación académica regrada: Arquitecta. Escola Técnica Superior de Arquitectura. Universidade da Coruña
Formación académica de posgrao: Máster en Patoloxía e Restauración arquitectónicas. Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña. Dpto. de Construcións Arquitectónicas
Capacitación lingüística oficial: Certificate in Advanced English (CAE) (C1-MCER); Nivel CELGA 4
Experiencia docente oficial:
– EASD Pablo Picasso (A Coruña) 2014-2015
– EASD Ramón Falcón (Lugo) 2015-actualidade
Experiencia profesional acreditada:
2012: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte: Enciclopedia do Románico en España. Provincia de Lugo. Fundación Santa María la Real. Centro de Estudios do Románico
2006-2011: Javier Seral y Eva Valle Arquitectos, S.L.P. Lugo
2006: Xunta de Galicia. Consellería de Ordenación do Territorio, Obras Públicas e Vivenda (COTOPV) Santiago de Compostela
2001-2005: Estudio de Arquitectura José Mantiñán Soler. A Coruña
2000-2001: Johnston & Mather. Oficina de rehabilitación. London, UK

.

VÁZQUEZ LÓPEZ, MARÍA
Nome: María Vázquez López
Formación académica regrada: Licenciada en Xeografía e Historia. Rama de Arte. Especialidade en Arte Antiga e Medieval
Formación académica de posgrao: Doutora en Humanidades
Capacitación lingüística oficial: Inglés B2; Italiano A2
Experiencia docente oficial:
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Mestre Mateo”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Faílde”. 1996-1997
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Pablo Picasso”. 1997-1999
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1999- actualidade
Publicacións académicas: “Ciencia ficción y modernidad. Una visión cinematográfica del futuro inmediato: Minority Report” (TIT); “Una mirada a la oscuridad. La traducción en imágenes del mundo de Philip K. Dick” (Tesis doctoral). USC

Xefe de Departamento: GARCÍA-BOENTE CARRO, JOSÉ LUIS

Licenciado en Belas Artes

.

CABARCOS RODRÍGUEZ, RAMÓN MANUEL
Nome: Ramón Manuel Cabarcos Rodríguez
Formación académica regrada: Arquitecto superior pola Universidade da Coruña. Promoción 1997-1998
Formación académica de posgrao:
– Posgrao en Xestión Inmobiliaria e Urbanística pola Universidade da Coruña. Promoción 2000-2001
– Curso de Aptitude Pedagóxica pola Universidade de Santiago de Compostela. Promoción 2001-2002
– Máster en Servizos Culturais pola Universidade de Santiago de Compostela. Promoción 2010-2011
Capacitación lingüística oficial: Competencia en lingua galega Celga 4
Experiencia docente oficial:
– Profesor de artes plásticas e deseño na EASD Ramón Falcón. Curso 1998-1999
– Profesor de artes plásticas e deseño na EASD Pablo Picasso. Curso 1999-2000
– Profesor de artes plásticas e deseño na EASD Antonio Faílde. Cursos 2000-2001 a 2010-2011
– Profesor de artes plásticas e deseño na EASD Ramón Falcón. Desde o curso 2011-2012
Experiencia profesional acreditada: Exercicio profesional colexiado no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia desde 1998

.

CASTRO DAPENA, ANA LUISA
Licenciada en Belas Artes

.

CASTRO DAPENA, ÁNGELES
Licenciada en Arquitectura

.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA CARMEN
Graduada en Deseño de Interiores

.

FERREIRO-MAZÓN SUÁREZ, PABLO
Nome: Pablo Ferreiro-Mazón Suárez
Formación académica regrada: Arquitecto
Capacitación lingüística oficial: Inglés B2, Francés B2, Gallego B2
Experiencia docente oficial: EASD Ramón Falcón de Lugo. 1991-1995 y 2008-2017
Experiencia profesional acreditada: Estudio de arquitectura propio desde 1991

.

IRAZU RIVEIRA, RAMÓN
Nome: Ramón A. Irazu Riveira
Formación académica regrada:
– Arquitecto (especialidad edificación) Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, Universidade de Santiago de Compostela. Nivel 3 (Máster) do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior (MECES) e nivel 7 do Marco Europeo de Cualificacións (EQF).
Formación académica de posgrao: Máster Universitario en Servizos culturais. “Liña Investigadora”, Facultade de Humanidades, Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela
Capacitación lingüística oficial: Inglés, Nivel Avanzado B2, Escola Oficial de Idiomas de Ferrol
Experiencia docente oficial:
– Curso 1992-1993 – IB mixto Pontedeume
– Curso 1993-1994 – IESP Cedeira
– Curso 1994-1995 – IFP Rodolfo Ucha, Ferrol
– Curso 1995-1996 – IFP Viveiro
– Curso 1996-1997 – AAOA Ramón Falcón, Lugo
– Curso 1997-1998 – AAOA Ramón Falcón, Lugo
– Curso 1997-1998 – EA Pablo Picasso, A Coruña
– Desde o curso 1998-1999 ata a actualidade – EASD Ramón Falcón, Lugo
Experiencia profesional acreditada:
– 1990 y 1991: Director Técnico da sección galega de INTECPLAN S.A. (Ingeniería Técnica de Planos S.A.), empresa dedicada á realización de cartografía e catastro
– Experiencia como arquitecto en estudio propio
Publicacións académicas:
– Realización do traballo de investigación titulado “SAN MARTIÑO DE MONDOÑEDO: De la singularidad del enclave a la prodigiosa arquitectura”, publicado en “Rudesindus miscelánea de arte y cultura 6/2010”, publicación oficial da Real Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo.
– Colaboración cos historiadores D. J. Luis Alonso Torreiro, Alejandro Cainzos Corbeira y Andrés Rodríguez Díaz, realizando os debuxos do traballo publicado na revista Concepción Arenal, Ciencias e Humanidades (año IV, Núm. 10-Ferrol, Abril 1.985, ISBN 84-300-67604), LA COFRADÍA Y CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE FERROL. UN TESTIMONIO DEL SIGLO XVIII.
– Realización dos planos do libro LOS TEATROS EN FERROL, EL TEATRO JOFRE, (ISBN 84-600-4808-X) editado conxuntamente polo Concello de Ferrol e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
– Realización do traballo titulado “SAN MARTIÑO DE MONDOÑEDO EN FOZ, Un análisis de las claves para su interpretación sensorial”, publicado no ano 2013 en “Artesonado”, revista de difusión cultural da asociación de antigos alumnos da EASD Ramón Falcón de Lugo, con motivo do 25 aniversario da fundación da mesma.
– Realización do traballo titulado “SAN MARTIÑO DE MONDOÑEDO, Breve historia de una basílica que cohesionó el norte gallego durante siglos”, publicado no ano 2014 en “Artesonado”, revista de difusión cultural da asociación de antigos alumnos da EASD Ramón Falcón de Lugo.
Premios / recoñecementos académicos: Académico correspondente da Real Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo

.

RÍOS PELETEIRO, MARÍA ANTONIETA
Licenciada en Arquitectura

.

TOJO FERNÁNDEZ, GUSTAVO ANTONIO
Nome: Gustavo Antonio Tojo Fernández
Formación académica reglada: Título de Arquitecto pola Universidade da Coruña.
Formación académica de posgrao:
Máster Universitario en Formación do Profesorado pola Universidad Internacional de La Rioja
Capacitación lingüística oficial: nivel B2 en francés (DELF), inglés (FCE), italiano (CILS) e portugués (DIPLE), e nivel iniciación en árabe (EOI).
Experiencia docente oficial:
desde 2013 ata a actualidade como profesor no corpo de Artes Plásticas e Deseño.
Experiencia profesional acreditada: Como arquitecto entre 2007 e 2011, especializado en locais comerciais. Como profesor entre 2005 e 2014, en Bacharelato e ESO.

.

VALLE LEGIDO, EVA
Nome: Eva Valle Legido
Formación académica regrada: Arquitecta. Escola Técnica Superior de Arquitectura. Universidade da Coruña
Formación académica de posgrao: Máster en Patoloxía e Restauración arquitectónicas. Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña. Dpto. de Construcións Arquitectónicas
Capacitación lingüística oficial: Certificate in Advanced English (CAE) (C1-MCER); Nivel CELGA 4
Experiencia docente oficial:
– EASD Pablo Picasso (A Coruña) 2014-2015
– EASD Ramón Falcón (Lugo) 2015-actualidade
Experiencia profesional acreditada:
2012: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte: Enciclopedia do Románico en España. Provincia de Lugo. Fundación Santa María la Real. Centro de Estudios do Románico
2006-2011: Javier Seral y Eva Valle Arquitectos, S.L.P. Lugo
2006: Xunta de Galicia. Consellería de Ordenación do Territorio, Obras Públicas e Vivenda (COTOPV) Santiago de Compostela
2001-2005: Estudio de Arquitectura José Mantiñán Soler. A Coruña
2000-2001: Johnston & Mather. Oficina de rehabilitación. London, UK

.

VÁZQUEZ LÓPEZ, MARÍA
Nome: María Vázquez López
Formación académica regrada: Licenciada en Xeografía e Historia. Rama de Arte. Especialidade en Arte Antiga e Medieval
Formación académica de posgrao: Doutora en Humanidades
Capacitación lingüística oficial: Inglés B2; Italiano A2
Experiencia docente oficial:
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Mestre Mateo”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Faílde”. 1996-1997
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Pablo Picasso”. 1997-1999
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1999- actualidade
Experiencia profesional acreditada: Só experiencia profesional relacionada coa/coas materias impartidas
Publicacións académicas: “Ciencia ficción y modernidad. Una visión cinematográfica del futuro inmediato: Minority Report” (TIT); “Una mirada a la oscuridad. La traducción en imágenes del mundo de Philip K. Dick” (Tesis doctoral). USC

Xefa de Departamento: VÁZQUEZ LÓPEZ, MARÍA

Nome: María Vázquez López
Formación académica regrada: Licenciada en Xeografía e Historia. Rama de Arte. Especialidade en Arte Antiga e Medieval
Formación académica de posgrao: Doutora en Humanidades
Capacitación lingüística oficial: Inglés B2; Italiano A2
Experiencia docente oficial:
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Mestre Mateo”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Faílde”. 1996-1997
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Pablo Picasso”. 1997-1999
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1999- actualidade
Publicacións académicas: “Ciencia ficción y modernidad. Una visión cinematográfica del futuro inmediato: Minority Report” (TIT); “Una mirada a la oscuridad. La traducción en imágenes del mundo de Philip K. Dick” (Tesis doctoral). USC

.

ÁLVAREZ REFOJO, GERMÁN
Nome: Germán Álvarez Refojo
Formación académica regrada: Licenciado en Belas Artes. Universidade de Salamanca / Graduado en Serigrafía. EASD Ramón Falcón
Formación académica de posgrao: Cursos de doutorado na Universidade de Salamanca
Experiencia docente oficial:
– Mestre de Obradoiro de Artes Plásticas e Deseño. EASD Ramón Falcón (2003-2017)
– Mestre de Obradoiro de Artes Plásticas e Deseño. EASD de León (1991-2002)
– Asesor de Artes Plásticas CFIE de Ponferrada (2002-2003)
Experiencia profesional acreditada: Exercicio profesional en Serigrafía e Publicidade (1980-1991)

.

CARRACEDO GONZÁLEZ, BELÉN
Nome: Belén Carracedo González
Formación académica regrada: Licenciada en Ciencias da Información, Especialidade en Periodismo
Formación académica de posgrao: Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas
Capacitación lingüística oficial: First Certificate English
Experiencia docente oficial:
– 2008-2009 IES Audiovisual. Vigo (Pontevedra)
– 2009-2010 IES Saturnino Montojo. Ferrol (A Coruña)
– 2010-2011 IES Virxe do Mar. Noia (A Coruña)
– 2011-2014 IES Arcebispo Xelmírez I. Santiago (A Coruña)
– 2014-2016 EASD Pablo Picasso. A Coruña
– 2016-2017 EASD Ramón Falcón. Lugo
Experiencia profesional acreditada:
– 1990-1992. El Norte de Castilla. Departamento de Redacción
– 1993-1994. El Ideal Gallego. Departamento de Redacción
– 1997-1998. La Voz de Galicia. Departamento de Publicidade
– 1995-2000. Monte Alto Producciones, S.L. Departamento de Produción
– 2000-2008. La Opinión A Coruña. Departamento de Produción Editorial

.

FERNÁNDEZ CARREIRA, AIDA
Licenciada en Belas Artes

.

FONTAL ÁLVAREZ, XOSÉ
Nome: Xosé Fontal Álvarez
Formación académica regrada: Graduado en Artes Fotografía, Serigrafía e Talla en Madeira. Enxeñeiro Técnico Agrícola
Capacitación lingüística oficial: Galego, Catalán, Inglés, Portugués
Experiencia docente oficial: 30 anos de docencia en Escolas de Arte
Experiencia profesional acreditada: Fotógrafo autónomo durante os anos 1982-1985

.

MANCHÓN GONZÁLEZ, FAINA
Graduada en Artes Aplicadas

.

MUÑOZ MELLA, MARÍA ESTHER
Nome: María Esther Muñoz Mella
Formación académica regrada: Licenciada en Dereito. Universidade Complutense de Madrid
Formación académica de posgrao: Máster en Servizos Culturais. Universidade de Santiago de Compostela
Capacitación lingüística oficial: Galego. Celga 4
Experiencia docente oficial:
– IES Nigrán (Pontevedra) 1988-1989
– IES Perdouro, Burela (Lugo) 1989-1990
– CIFP Politécnico (Lugo) 1990-1991
– IES Muralla Romana (Lugo) 1991-1993
– IES Perdouro, Burela (Lugo) 1993-1995
– IES Gregorio Fernández, Sarria (Lugo) 1995-2004
– EASD Ramón Falcón (Lugo) 2004-actualidade
Experiencia profesional acreditada:
– Exercicio Avogacía. Colexio Oficial de Avogados A Coruña (1984-1986)
– Exercicio Avogacía. Colexio Oficial de Avogados Madrid (1984-1989)

.

SÁNCHEZ PENDAS, ELENA MARÍA
Graduada en Artes Aplicadas

Xefa de Departamento: VÁZQUEZ LÓPEZ, MARÍA

Nome: María Vázquez López
Formación académica regrada: Licenciada en Xeografía e Historia. Rama de Arte. Especialidade en Arte Antiga e Medieval
Formación académica de posgrao: Doutora en Humanidades
Capacitación lingüística oficial: Inglés B2; Italiano A2
Experiencia docente oficial:
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Mestre Mateo”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Faílde”. 1996-1997
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Pablo Picasso”. 1997-1999
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1999- actualidade
Publicacións académicas: “Ciencia ficción y modernidad. Una visión cinematográfica del futuro inmediato: Minority Report” (TIT); “Una mirada a la oscuridad. La traducción en imágenes del mundo de Philip K. Dick” (Tesis doctoral). USC

.

ÁLVAREZ REFOJO, GERMÁN
Nome: Germán Álvarez Refojo
Formación académica regrada: Licenciado en Belas Artes. Universidade de Salamanca / Graduado en Serigrafía. EASD Ramón Falcón
Formación académica de posgrao: Cursos de doutorado na Universidade de Salamanca
Experiencia docente oficial:
– Mestre de Obradoiro de Artes Plásticas e Deseño. EASD Ramón Falcón (2003-2017)
– Mestre de Obradoiro de Artes Plásticas e Deseño. EASD de León (1991-2002)
– Asesor de Artes Plásticas CFIE de Ponferrada (2002-2003)
Experiencia profesional acreditada: Exercicio profesional en Serigrafía e Publicidade (1980-1991)

.

FERNÁNDEZ CARREIRA, AIDA
Licenciada en Belas Artes

.

FONTAL ÁLVAREZ, XOSÉ
Nome: Xosé Fontal Álvarez
Formación académica regrada: Graduado en Artes Fotografía, Serigrafía e Talla en Madeira. Enxeñeiro Técnico Agrícola
Capacitación lingüística oficial: Galego, Catalán, Inglés, Portugués
Experiencia docente oficial: 30 anos de docencia en Escolas de Arte
Experiencia profesional acreditada: Fotógrafo autónomo durante os anos 1982-1985

.

MORALES POLO, ÁNGELA
Nome: Ángela Morales Polo
Formación académica regrada: Licenciada en Ciencias da Información (1991-1996)
Formación académica de posgrao:
– Programa de Doutorado en Humanidades da USC (2008-2010). DEA (setembro 2010)
– Programa de Doutorado en Estudos culturais: Memoria, Identidade, Territorio e Linguaxe (febreiro 2015). Tese en fase de elaboración
Capacitación lingüística oficial:
– TOEFL: 2º degree (1996)
– Escola Oficial de Idiomas: en segundo nivel de avanzado de Inglés pola adecuación aos novos plans de estudos (certificación académica 2010-2011)
– Celga 4 (abril 2008)
Experiencia docente oficial:
– Escola de Imaxe e Son da Coruña (2001-2007)
– EASD Ramón Falcón de Lugo (2007-actualidade)
Experiencia profesional acreditada:
– Telelugo (xullo 1996 – outubro 1996)
– La Voz de Galicia (abril 1997 – setembro 2001)
Publicacións académicas:
– Relatora e autora de Streaming, medios por caudales, nas I Xornadas de Novas Tecnoloxías no Ensino (setembro 2002; organizadas e editadas polo Centro de Formación e Recursos da Coruña)
– Artigo “La crisis de identidad femenina en el cine posmoderno e independiente realizado por españolas. Mi vida sin mí, de Isabel Coixet”; Revista Moenia, volumen 16, 2010 (ISSN: 1137-2346)

.

MUÑOZ MELLA, MARÍA ESTHER
Nome: María Esther Muñoz Mella
Formación académica regrada: Licenciada en Dereito. Universidade Complutense de Madrid
Formación académica de posgrao: Máster en Servizos Culturais. Universidade de Santiago de Compostela
Capacitación lingüística oficial: Galego. Celga 4
Experiencia docente oficial:
– IES Nigrán (Pontevedra) 1988-1989
– IES Perdouro, Burela (Lugo) 1989-1990
– CIFP Politécnico (Lugo) 1990-1991
– IES Muralla Romana (Lugo) 1991-1993
– IES Perdouro, Burela (Lugo) 1993-1995
– IES Gregorio Fernández, Sarria (Lugo) 1995-2004
– EASD Ramón Falcón (Lugo) 2004-actualidade
Experiencia profesional acreditada:
– Exercicio Avogacía. Colexio Oficial de Avogados A Coruña (1984-1986)
– Exercicio Avogacía. Colexio Oficial de Avogados Madrid (1984-1989)

.

PARDO FERNÁNDEZ, NOELIA
Nome: Noelia Pardo Fernández
Formación académica regrada:
– Licenciada en Historia da Arte. Universidade de Santiago de Compostela. 1999
– Grao de licenciatura coa defensa da Tesiña “Inventario del arte gótico de la provincia de Lugo. Actualización. Los municipios costeros”. 2002
– Técnico Superior en Deseño Gráfico. EASD Ramón Falcón. 2004
Formación académica de posgrao:
– Curso de Aptitude Pedagóxica. Universidade de Santiago. 2000
– Diploma de Estudos Avanzados pola superación dos estudos da etapa de formación do programa de doutorado “Estudos sobre a Historia da Arte e da Música”. USC. 2001
Doutorado en Historia da Arte no ano 2016 pola defensa da súa Tese Doutoral “Inventario del arte gótico en la Mariña lucense”, coa cualificación de sobresaínte “cum laude” por unanimidade
Experiencia docente oficial: Profesora de Artes Plásticas e Deseño na EASD Ramón Falcón de Lugo desde o ano 2007
Experiencia profesional acreditada: Experiencia profesional como Deseñadora gráfica. 2004-2007
Premios / recoñecementos académicos: Mención de Honra pola súa traxectoria no CFGS de Deseño Gráfico na EASD Ramón Falcón de Lugo. 2004

.

YÁÑEZ LÓPEZ, ALFREDO
Licenciado en Belas Artes

Xefe de departamento: FERNÁNDEZ ARES, JOSÉ FRANCISCO

Graduado en Cerámica Artística

.

CARRO RODRÍGUEZ, ALEJANDRO
Nome: Alejandro Carro Rodríguez
Formación académica regrada: Licenciatura en Belas Artes UPV. Facultade de Belas Artes de Bilbao. Especialidades de Pintura e Escultura
Formación académica de posgrao: Máster en Servizos Culturais. USC. Facultade de Humanidades
Experiencia docente oficial:
– EASD Antonio Failde de Ourense (1990-1991)
– EASD Ramón Falcón de Lugo (1991-1997)
– EASD Pablo Picasso de A Coruña (1997-1998)
– EASD Ramón Falcón de Lugo (1998-actualidade)
Premios / recoñecementos académicos:
– I Certame de Artes Pláticas “Ciudad de Lugo” (Primeiro Premio / Pintura). 1993
– Premio Nacional de Pintura CCM 2000. (Premio-Adquisición)
– VII Certame de Artes Plásticas “Isaac Díaz Pardo”. Deputación da Coruña. (Premio-Adquisición) 2001
– IV Salón de Otoño Real Academia Gallega de Belas Artes. (Accésit) 2002

.

CASTRO DAPENA, ANA LUISA
Licenciada en Bellas Artes

.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA CARMEN
Graduada en Deseño de Interiores

.

MUÑOZ MELLA, MARÍA ESTHER
Nome: María Esther Muñoz Mella
Formación académica regrada: Licenciada en Dereito. Universidade Complutense de Madrid
Formación académica de posgrao: Máster en Servizos Culturais. Universidade de Santiago de Compostela
Capacitación lingüística oficial: Galego. Celga 4
Experiencia docente oficial:
– IES Nigrán (Pontevedra) 1988-1989
– IES Perdouro, Burela (Lugo) 1989-1990
– CIFP Politécnico (Lugo) 1990-1991
– IES Muralla Romana (Lugo) 1991-1993
– IES Perdouro, Burela (Lugo) 1993-1995
– IES Gregorio Fernández, Sarria (Lugo) 1995-2004
– EASD Ramón Falcón (Lugo) 2004-actualidade
Experiencia profesional acreditada:
– Exercicio Avogacía. Colexio Oficial de Avogados A Coruña (1984-1986)
– Exercicio Avogacía. Colexio Oficial de Avogados Madrid (1984-1989)

.

TOJO FERNÁNDEZ, GUSTAVO ANTONIO
Nome: Gustavo Antonio Tojo Fernández
Formación académica reglada: Título de Arquitecto pola Universidade da Coruña.
Formación académica de posgrao:
Máster Universitario en Formación do Profesorado pola Universidad Internacional de La Rioja
Capacitación lingüística oficial: nivel B2 en francés (DELF), inglés (FCE), italiano (CILS) e portugués (DIPLE), e nivel iniciación en árabe (EOI).
Experiencia docente oficial:
desde 2013 ata a actualidade como profesor no corpo de Artes Plásticas e Deseño.
Experiencia profesional acreditada: Como arquitecto entre 2007 e 2011, especializado en locais comerciais. Como profesor entre 2005 e 2014, en Bacharelato e ESO.
Xefa de Departamento: VÁZQUEZ LÓPEZ, MARÍA
Nome: María Vázquez López
Formación académica regrada: Licenciada en Xeografía e Historia. Rama de Arte. Especialidade en Arte Antiga e Medieval
Formación académica de posgrao: Doutora en Humanidades
Capacitación lingüística oficial: Inglés B2; Italiano A2
Experiencia docente oficial:
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Mestre Mateo”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Faílde”. 1996-1997
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Pablo Picasso”. 1997-1999
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1999- actualidade
Publicacións académicas: “Ciencia ficción y modernidad. Una visión cinematográfica del futuro inmediato: Minority Report” (TIT); “Una mirada a la oscuridad. La traducción en imágenes del mundo de Philip K. Dick” (Tesis doctoral). USC

.

ÁLVAREZ REFOJO, GERMÁN
Nome: Germán Álvarez Refojo
Formación académica regrada: Licenciado en Belas Artes. Universidade de Salamanca / Graduado en Serigrafía. EASD Ramón Falcón
Formación académica de posgrao: Cursos de doutorado na Universidade de Salamanca
Experiencia docente oficial:
– Mestre de Obradoiro de Artes Plásticas e Deseño. EASD Ramón Falcón (2003-2017)
– Mestre de Obradoiro de Artes Plásticas e Deseño. EASD de León (1991-2002)
– Asesor de Artes Plásticas CFIE de Ponferrada (2002-2003)
Experiencia profesional acreditada: Exercicio profesional en Serigrafía e Publicidade (1980-1991)

.

FERNÁNDEZ CARREIRA, AIDA
Licenciada en Belas Artes

.

FONTAL ÁLVAREZ, XOSÉ
Nome: Xosé Fontal Álvarez
Formación académica regrada: Graduado en Artes Fotografía, Serigrafía e Talla en Madeira. Enxeñeiro Técnico Agrícola
Capacitación lingüística oficial: Galego, Catalán, Inglés, Portugués
Experiencia docente oficial: 30 anos de docencia en Escolas de Arte
Experiencia profesional acreditada: Fotógrafo autónomo durante os anos 1982-1985

.

MUÑOZ MELLA, MARÍA ESTHER
Nome: María Esther Muñoz Mella
Formación académica regrada: Licenciada en Dereito. Universidade Complutense de Madrid
Formación académica de posgrao: Máster en Servizos Culturais. Universidade de Santiago de Compostela
Capacitación lingüística oficial: Galego. Celga 4
Experiencia docente oficial:
– IES Nigrán (Pontevedra) 1988-1989
– IES Perdouro, Burela (Lugo) 1989-1990
– CIFP Politécnico (Lugo) 1990-1991
– IES Muralla Romana (Lugo) 1991-1993
– IES Perdouro, Burela (Lugo) 1993-1995
– IES Gregorio Fernández, Sarria (Lugo) 1995-2004
– EASD Ramón Falcón (Lugo) 2004-actualidade
Experiencia profesional acreditada:
– Exercicio Avogacía. Colexio Oficial de Avogados A Coruña (1984-1986)
– Exercicio Avogacía. Colexio Oficial de Avogados Madrid (1984-1989)

.

PARDO FERNÁNDEZ, NOELIA
Nome: Noelia Pardo Fernández
Formación académica regrada:
– Licenciada en Historia da Arte. Universidade de Santiago de Compostela. 1999
– Grao de licenciatura coa defensa da Tesiña “Inventario del arte gótico de la provincia de Lugo. Actualización. Los municipios costeros”. 2002
– Técnico Superior en Deseño Gráfico. EASD Ramón Falcón. 2004
Formación académica de posgrao:
– Curso de Aptitude Pedagóxica. Universidade de Santiago. 2000
– Diploma de Estudos Avanzados pola superación dos estudos da etapa de formación do programa de doutorado “Estudos sobre a Historia da Arte e da Música”. USC. 2001
Doutorado en Historia da Arte no ano 2016 pola defensa da súa Tese Doutoral “Inventario del arte gótico en la Mariña lucense”, coa cualificación de sobresaínte “cum laude” por unanimidade
Experiencia docente oficial: Profesora de Artes Plásticas e Deseño na EASD Ramón Falcón de Lugo desde o ano 2007
Experiencia profesional acreditada: Experiencia profesional como Deseñadora gráfica. 2004-2007
Premios / recoñecementos académicos: Mención de Honra pola súa traxectoria no CFGS de Deseño Gráfico na EASD Ramón Falcón de Lugo. 2004