• Órganos de goberno

Dirección
MUÑOZ MELLA, MARÍA ESTHER

Vicedirección
CARRO RODRÍGUEZ, ALEJANDRO

Xefatura de estudios
IRAZU RIVEIRA, RAMÓN

Secretaría
CABARCOS RODRÍGUEZ, RAMÓN MANUEL

Xefe do Departamento de Calidade e Promoción das Ensinanzas
CABARCOS RODRÍGUEZ, RAMÓN

Xefa do Departamento de Relación con Empresas, Obradoiros e Talleres
RÍOS PELETEIRO, MARÍA ANTONIETA

Coordinador de Programas Internacionais
FERREIRO-MAZÓN SUÁREZ, PABLO

Coordinador de TIC
GÓMEZ FERNÁNDEZ, GUMERSINDO

Coordinador de Formación do Profesorado
VALLE LEGIDO, EVA

Coordinadora de Biblioteca
CASTRO DAPENA, ANA LUISA

Xefa do Departamento de Deseño Gráfico:
VÁZQUEZ LÓPEZ, MARÍA

Xefe do Departamento de Deseño de Interiores
GARCÍA-BOENTE CARRO, JOSÉ LUIS

Xefe do Departamento de Ensinanzas Profesionais de Gráfico
ÁLVAREZ REFOJO, GERMÁN

Xefe del Departamento de Ensinanzas Profesionais de Producto
FERNÁNDEZ ARES, FRANCISCO

Coordinadora do Equipo de Dinamización da Lingua Galega
PARDO FERNÁNDEZ, NOELIA

Presidente   
ESTHER MUÑOZ MELLA

Secretario   
R. CABARCOS RODRÍGUEZ

Profesor      
RAMÓN IRAZU RIVEIRA

Profesor      
ALEJANDRO CARRO RODRÍGUEZ

Profesor      
FRANCISCO FERNÁNDEZ ARES

Profesor      
MARÍA ANTONIETA RÍOS PELETEIRO

Profesor      
ELENA SÁNCHEZ PENDÁS

Profesor      
MARÍA VÁZQUEZ LÓPEZ

Profesor      
GERMÁN ÁLVAREZ REFOJO

Profesor      
NATALIA CRECENTE GARCÍA

Profesor      
NOELIA PARDO FERNÁNDEZ

Representante pais de alumnos       
POSTO VACANTE

Representante do Concello
MANUEL NÚÑEZ LÓPEZ

Representante empresas e talleres      
OLGA LEGASPI

Representante personal non docente    
ANA BELÉN EIRAS NOGUEIRA

Alumno        
SANDRA PÉREZ CHAOS

Alumno        
BRUNO PARDO PAJÉS

Alumno        
FERNANDO LUÍS SUEIRO LAMAS

Alumno        
MIGUEL VÁZQUEZ GARCÍA

Alumno        
IAGO ARNELLO FORNEAS

Alumno        
MIGUEL COSTA MOURE

Alumno        
ANDRÉS JOSÉ FERREIRO LONGARELA

  • Claustro de Profesores

<Nome: Natalia Crecente García
Formación académica regrada: Licenciada en Belas Artes (Especialidad de deseño y audiovisuales). Universidade de Salamanca
Formación académica de posgrao: Diploma de Estudios Avanzados “Las revoluciones tipográficas”. Universidade de Barcelona
Capacitación lingüística oficial: First Certificated. Cambridge University
Experiencia docente oficial:
– Fundación TIC
– EASD Ramón Falcón
Experiencia profesional acreditada:
– APL-Universidade de Santiago de Compostela
– Fundación TIC
– Sond3 deseño y desarrollo SL

.

Titulado Superior en Deseño Gráfico

.

Licenciada en Belas Artes

.

Nome: Cosme Fernández González
Formación académica reglada:
– Título de Deseño na especialidade de Gráfico
– Título de Técnico Superior en Ilustración
Capacitación lingüística oficial:
– GALEGO: CELGA 4
– INGLÉS: B2, Advanced – EOI
– INGLÉS: C2, Proficiency – Cambridge Assesment
Experiencia docente oficial:
2019 – EASD Ramón Falcón, Lugo – Profesor de Artes Plásticas e Deseño, especialidade Deseño Gráfico
2020 – EASD Ramón Falcón, Lugo – Profesor de Artes Plásticas e Deseño, especialidade Deseño Gráfico
Experiencia profesional acreditada:
– Deseñador Gráfico: + 5 anos de experiencia por conta allea no sector de la comunicación en Produtoras, Estudios e Axencias de publicidade.
– Ilustrador e animador: + 10 anos de experiencia por conta propia no sector da comunicación para clientes como The Guardian, El País, Leica, cutMedia Films, Blam Studio, Root & Bone, Lakai, TOA Inc, etc…
Premios / recoñecementos académicos:
2004 – Na Vangarda, Primeiro Premio na especialidade de Banda Deseñada – Dirección Xeral de Xuventude, Xunta de Galicia
2006 – Gzcrea, Segundo Premio na especialidade de Banda Deseñada – Dirección Xeral de Xuventude, Xunta de Galicia

.

Nome: Samuel Fernández Ignacio
Formación académica reglada:
– 1999/ 2001 Técnico Superior de Gráfica Publicitaria. EASD Pablo Picasso. A Coruña
– 1993/ 1999 Licenciatura en Socioloxía. Universidade da Coruña.
Formación académica de posgrado:
– 2017 Doutor en Socioloxía. Universidade da Coruña
– 2012 Máster en Comunicación e Industrias creativas. Universidade de Santiago de Compostela
Capacitación lingüística oficial:
– Inglés: B1.
– Galego: CELGA 4
Experiencia docente oficial:
– Profesor interino na Rede de Escolas de Arte e Superiores de Deseño de Galicia.
Publicacións académicas:
– https://coruna.academia.edu/SamuelFernandezIgnacio

.

Nome: José L. García-Boente Carro
Formación académica reglada:
– Licenciado en Belas Artes. Facultade de Belas Artes de Barcelona.
Formación académica de posgrao:
– Módulos pertencentes ao ”Master Universitario Internacional en Enxeñería da Taxación e Valoración” da Universidade Politécnica de Valencia:
— “Valoración da pintura moderna española”
— “Historia da arte”
— “Conservación e restauración de beis culturais”
— “Valoración e taxación de obras de arte”
— “Valorar e invertir en pintura contemporánea”
– Curso de cerámica, moldaxe e baleirado. 1994
Técnicas de moldaxe e baleirado. 1991
Capacitación lingüística oficial:
– “Curso perfeccionamento de lingua galega”, Escola oficial de idiomas.
Experiencia docente oficial:
– EASD Ramón Falcón de Lugo (desde 1987)
Experiencia profesional acreditada:
– Funcionario de carreira do corpo de catedráticos de artes plásticas e deseño

.

Licenciado en Belas Artes

.

Nome: Ramón A. Irazu Riveira
Formación académica regrada:
– Arquitecto (especialidad edificación) Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, Universidade de Santiago de Compostela. Nivel 3 (Máster) do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior (MECES) e nivel 7 do Marco Europeo de Cualificacións (EQF).
Formación académica de posgrao: Máster Universitario en Servizos culturais. “Liña Investigadora”, Facultade de Humanidades, Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela
Capacitación lingüística oficial: Inglés, Nivel Avanzado B2, Escola Oficial de Idiomas de Ferrol
Experiencia docente oficial:
– Curso 1992-1993 – IB mixto Pontedeume
– Curso 1993-1994 – IESP Cedeira
– Curso 1994-1995 – IFP Rodolfo Ucha, Ferrol
– Curso 1995-1996 – IFP Viveiro
– Curso 1996-1997 – AAOA Ramón Falcón, Lugo
– Curso 1997-1998 – AAOA Ramón Falcón, Lugo
– Curso 1997-1998 – EA Pablo Picasso, A Coruña
– Desde o curso 1998-1999 ata a actualidade – EASD Ramón Falcón, Lugo
Experiencia profesional acreditada:
– 1990 y 1991: Director Técnico da sección galega de INTECPLAN S.A. (Ingeniería Técnica de Planos S.A.), empresa dedicada á realización de cartografía e catastro
– Experiencia como arquitecto en estudio propio
Publicacións académicas:
– Realización do traballo de investigación titulado “SAN MARTIÑO DE MONDOÑEDO: De la singularidad del enclave a la prodigiosa arquitectura”, publicado en “Rudesindus miscelánea de arte y cultura 6/2010”, publicación oficial da Real Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo.
– Colaboración cos historiadores D. J. Luis Alonso Torreiro, Alejandro Cainzos Corbeira y Andrés Rodríguez Díaz, realizando os debuxos do traballo publicado na revista Concepción Arenal, Ciencias e Humanidades (año IV, Núm. 10-Ferrol, Abril 1.985, ISBN 84-300-67604), LA COFRADÍA Y CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE FERROL. UN TESTIMONIO DEL SIGLO XVIII.
– Realización dos planos do libro LOS TEATROS EN FERROL, EL TEATRO JOFRE, (ISBN 84-600-4808-X) editado conxuntamente polo Concello de Ferrol e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
– Realización do traballo titulado “SAN MARTIÑO DE MONDOÑEDO EN FOZ, Un análisis de las claves para su interpretación sensorial”, publicado no ano 2013 en “Artesonado”, revista de difusión cultural da asociación de antigos alumnos da EASD Ramón Falcón de Lugo, con motivo do 25 aniversario da fundación da mesma.
– Realización do traballo titulado “SAN MARTIÑO DE MONDOÑEDO, Breve historia de una basílica que cohesionó el norte gallego durante siglos”, publicado no ano 2014 en “Artesonado”, revista de difusión cultural da asociación de antigos alumnos da EASD Ramón Falcón de Lugo.
Premios / recoñecementos académicos: Académico correspondente da Real Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo

.

Nome: María Judit Martínez López
Formación académica reglada:
– Licenciada en Belas Artes. Universidade de Salamanca.
Formación académica de posgrao:
– Mestrado universitario en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual. Universidade de Vigo.
Capacitación lingüística oficial:
– B2 en Lingua Inglesa.
Experiencia docente oficial:
– Imparte docencia desde 2014 na Rede de Escolas de Arte de Galicia.

.

Nome: Ángela Morales Polo
Formación académica regrada: Licenciada en Ciencias da Información (1991-1996)
Formación académica de posgrao:
– Doutora en Estudos Culturais: Memoria, Identidade, Territorio e Linguaxe pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a Université de Haute-Bretagne (Rennes II)
Capacitación lingüística oficial:
– TOEFL: 2º degree (1996)
– Escola Oficial de Idiomas: en segundo nivel de avanzado de Inglés pola adecuación aos novos plans de estudos (certificación académica 2010-2011)
– Celga 4 (abril 2008)
Experiencia docente oficial:
– Escola de Imaxe e Son da Coruña (2001-2007)
– EASD Ramón Falcón de Lugo (2007-actualidade)
Experiencia profesional acreditada:
– Telelugo (xullo 1996 – outubro 1996)
– La Voz de Galicia (abril 1997 – setembro 2001)
Publicacións académicas:
– Relatora e autora de Streaming, medios por caudales, nas I Xornadas de Novas Tecnoloxías no Ensino (setembro 2002; organizadas e editadas polo Centro de Formación e Recursos da Coruña)
– Artigo “La crisis de identidad femenina en el cine posmoderno e independiente realizado por españolas. Mi vida sin mí, de Isabel Coixet”; Revista Moenia, volumen 16, 2010 (ISSN: 1137-2346)

.

Licenciado en Belas Artes

.

Nome: Noelia Pardo Fernández
Formación académica reglada:
– Licenciada en Historia da Arte. Universidade de Santiago de Compostela. 1999
– Técnico Superior en Gráfica Publicitaria.
Formación académica de posgrao:
– Doutorado en Historia da Arte no ano 2016 pola defensa da súa Tese Doutoral “Inventario da arte gótica na Mariña lucense”, coa cualificación de sobresaliente “cum laude” por unanimidade
Capacitación lingüística oficial:
– Italiano A2
Experiencia docente oficial:
– 2008-2011 Profesora de Fotografía artística na EASD Ramón Falcón de Lugo
– 2011- Profesora de Medios informáticos na EASD Ramón Falcón de Lugo
Experiencia profesional acreditada:
– 2004-2006 Deseñadora gráfica na APL (Universidade de Santiago de Compostela)
– 2006-2008 Deseñadora gráfica en Pexego Sistemas Informáticos
Premios / recoñecementos académicos:
Mención de Honra pola súa traxectoria no CFGS de Deseño Gráfico na EASD Ramón Falcón de Lugo. 2004

.

Nome: María Antonieta Ríos Peleteiro
Formación académica regrada: Licenciada en Arquitectura. Universidade da Coruña
Formación académica de posgrao:
– Curso posgrao: “elaboración materiais multimedia para educación”. Universidade de Santiago
– Dea: “Modelos didácticos, interculturalidade e aplicación das novas tecnoloxías nas institucións educativas”. UNED
Experiencia docente oficial:
– Profesora de artes plásticas e deseño na EASD Ramón Falcón (especialidade deseño gráfico)
– Profesora de artes plásticas e deseño na EASD Antonio Faílde (especialidade deseño gráfico)
Experiencia profesional acreditada: Exercicio profesional Deseñadora Gráfica de 2005 a 2012

.

Nome: Eva Valle Legido
Formación académica regrada: Arquitecta. Escola Técnica Superior de Arquitectura. Universidade da Coruña
Formación académica de posgrao: Máster en Patoloxía e Restauración arquitectónicas. Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña. Dpto. de Construcións Arquitectónicas
Capacitación lingüística oficial: Certificate in Advanced English (CAE) (C1-MCER); Nivel CELGA 4
Experiencia docente oficial:
– EASD Pablo Picasso (A Coruña) 2014-2015
– EASD Ramón Falcón (Lugo) 2015-actualidade
Experiencia profesional acreditada:
2012: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte: Enciclopedia do Románico en España. Provincia de Lugo. Fundación Santa María la Real. Centro de Estudios do Románico
2006-2011: Javier Seral y Eva Valle Arquitectos, S.L.P. Lugo
2006: Xunta de Galicia. Consellería de Ordenación do Territorio, Obras Públicas e Vivenda (COTOPV) Santiago de Compostela
2001-2005: Estudio de Arquitectura José Mantiñán Soler. A Coruña
2000-2001: Johnston & Mather. Oficina de rehabilitación. London, UK

.

Nome: María Vázquez López
Formación académica regrada: Licenciada en Xeografía e Historia. Rama de Arte. Especialidade en Arte Antiga e Medieval
Formación académica de posgrao: Doutora en Humanidades
Capacitación lingüística oficial: Inglés C1; Italiano B1
Experiencia docente oficial:
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Mestre Mateo”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Faílde”. 1996-1997
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Pablo Picasso”. 1997-1999
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1999- actualidade
Publicacións académicas: “Ciencia ficción y modernidad. Una visión cinematográfica del futuro inmediato: Minority Report” (TIT); “Una mirada a la oscuridad. La traducción en imágenes del mundo de Philip K. Dick” (Tesis doctoral). USC

Nome: José L. García-Boente Carro
Formación académica reglada:
– Licenciado en Belas Artes. Facultade de Belas Artes de Barcelona.
Formación académica de posgrao:
– Módulos pertencentes ao ”Master Universitario Internacional en Enxeñería da Taxación e Valoración” da Universidade Politécnica de Valencia:
— “Valoración da pintura moderna española”
— “Historia da arte”
— “Conservación e restauración de beis culturais”
— “Valoración e taxación de obras de arte”
— “Valorar e invertir en pintura contemporánea”
– Curso de cerámica, moldaxe e baleirado. 1994
Técnicas de moldaxe e baleirado. 1991
Capacitación lingüística oficial:
– “Curso perfeccionamento de lingua galega”, Escola oficial de idiomas.

Experiencia docente oficial:
– EASD Ramón Falcón de Lugo (desde 1987)
Experiencia profesional acreditada:
– Funcionario de carreira do corpo de catedráticos de artes plásticas e deseño

.

Nome: Ramón Manuel Cabarcos Rodríguez
Formación académica regrada: Arquitecto superior pola Universidade da Coruña. Promoción 1997-1998
Formación académica de posgrao:
– Posgrao en Xestión Inmobiliaria e Urbanística pola Universidade da Coruña. Promoción 2000-2001
– Curso de Aptitude Pedagóxica pola Universidade de Santiago de Compostela. Promoción 2001-2002
– Máster en Servizos Culturais pola Universidade de Santiago de Compostela. Promoción 2010-2011
Capacitación lingüística oficial: Competencia en lingua galega Celga 4
Experiencia docente oficial:
– Profesor de artes plásticas e deseño na EASD Ramón Falcón. Curso 1998-1999
– Profesor de artes plásticas e deseño na EASD Pablo Picasso. Curso 1999-2000
– Profesor de artes plásticas e deseño na EASD Antonio Faílde. Cursos 2000-2001 a 2010-2011
– Profesor de artes plásticas e deseño na EASD Ramón Falcón. Desde o curso 2011-2012
Experiencia profesional acreditada: Exercicio profesional colexiado no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia desde 1998

.

Licenciada en Belas Artes

.

Nome: Andrea Fernández Fernández
Formación académica reglada:
Arquitecta superior pola Universidade da Coruña. Especialidade: Urbanismo.
Formación académica de posgrao:
– Diploma de Estudos Avanzados (DEA) e Suficiencia Investigadora dentro do programa de doutorado “Patoloxía e restauración arquitectónica” do departamento de Construcións Arquitectónicas da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña (ETSAC). Tema da investigación principal: “Avaliación da sustentabilidade dos cerramentos verticais unicapa tradicionais e contemporáneos. Eficacia enerxética e impacto ambiental”.
– Curso de Aptitude Pedagóxica (CAP). Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE). Universidade da Coruña.
– Máster universitario en prevención de riscos laborais. Universidade Francisco de Vitoria (UFV).
– Cursando Ciclo Superior de Proxectos de Obra Civil.
Capacitación lingüística oficial:
– Inglés: Nivel Avanzado B2. Escola Oficial de Idiomas da Coruña.
– Galego: CELGA 4
Experiencia docente oficial:
– Docente desde 2016 nas EASD Ramón Falcón e EASD Mestre Mateo e no IES Maximino Romero Lema (Zas).
Experiencia profesional acreditada: – Estudio de arquitectura propio desde 2007. Obras en colaboración coa arquitecta Talía Fernández Fdez. (zwei | estudio creativo). Publicacións de obras propias en distintas revistas internacionais de arquitectura, construción e deseño (TIMBER IQ Design & Construction, TRAMA Arquitectura y Diseño, entre outras).
– Colaboracións con estudos de arquitectura desde o ano 2005 (VIER S.L., arquitectos; ARQDIS, estudo de arquitectura de Arturo Franco Taboada; estudo de arquitectura de José Ramón Garitaonaindía de Vera; Freire e Vincent. Arquitectos Asociados, entre outros).
– Experiencia en empresas:
2018-2019: Arquitecta en empresa promotora para o desenvolvemento de proxectos completos de vivendas de acordo ao Plan Especial de Reforma Interior del Pol-24 para o sector “O Paraíso” (Oleiros, A Coruña). Publicación da vivenda piloto da promoción na revista de interiorismo e decoración AD Arquitectural Digest.
2016-2018: Arquitecta en varias empresas de vivendas modulares (Deseño Modular e Casas Domun).
2014-2016: Arquitecta en empresa de prefabricados e pequena construtora enfocada á rehabilitación (Blue Panel Systems S.L.)
2006-2007: Arquitecta en empresa de proxectos integrais (Proxecta, Espazos Únicos)
Publicacións académicas:
– 2003/2004: A Arquitectura do Camiño de Santiago en Galicia. Descrición gráfica do camiño francés en Galicia. Edita a Xunta de Galicia. Santiago de Compostela.
Realización de planimetría e debuxos de San Martiño de Xubia, Narón [Ferrol].
– 1999/2000: Arquitecturas da Provincia da Coruña. Edita a Excma. Deputación Provincial da Coruña.
Realización da planimetría e debuxos da zona de Boqueixón.
Premios/recoñecementos académicos:
– Desde 2010 e na actualidade: Membro do grupo de investigación recoñecido pola Universidade da Coruña “Sistemas Construtivos e Rehabilitación” (SICOR). Departamento de Construcións Arquitectónicas. Escola Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC). Universidade da Coruña.
– 2009-2011: Membro do Consello do Departamento de Construcións Arquitectónicas da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña (ETSAC). Universidade da Coruña.
– 2007: Participación no Proxecto de Investigación para a rehabilitación e revitalización do Barrio das Flores (A Coruña). Departamento de Urbanismo. Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña (ETSAC). Universidade da Coruña.

.

Graduada en Deseño de Interiores

.

Nome: Pablo Ferreiro-Mazón Suárez
Formación académica regrada: Arquitecto
Capacitación lingüística oficial: Inglés C1, Francés B2, Gallego B2
Experiencia docente oficial: EASD Ramón Falcón de Lugo. 1991-1995 y 2008-2017
Experiencia profesional acreditada: Estudio de arquitectura propio desde 1991

.

Nome: Gumersindo Gómez Fernández
Formación académica reglada:
– Título de Arquitecto pola Universidade da Coruña. Especialidade Urbanismo.
Formación académica de posgrado:
– Máster Universitario en Formación do Profesorado pola Universidade da Coruña. Especialidade Artes Plásticas.
Capacitación lingüística oficial:
– Inglés: B2.
– Galego: CELGA 4
Experiencia docente oficial:
– Imparte docencia desde o ano 2014 na Rede de Escolas de Arte de Galicia.

.

Nome: Ramón A. Irazu Riveira
Formación académica regrada:
– Arquitecto (especialidad edificación) Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, Universidade de Santiago de Compostela. Nivel 3 (Máster) do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior (MECES) e nivel 7 do Marco Europeo de Cualificacións (EQF).
Formación académica de posgrao: Máster Universitario en Servizos culturais. “Liña Investigadora”, Facultade de Humanidades, Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela
Capacitación lingüística oficial: Inglés, Nivel Avanzado B2, Escola Oficial de Idiomas de Ferrol
Experiencia docente oficial:
– Curso 1992-1993 – IB mixto Pontedeume
– Curso 1993-1994 – IESP Cedeira
– Curso 1994-1995 – IFP Rodolfo Ucha, Ferrol
– Curso 1995-1996 – IFP Viveiro
– Curso 1996-1997 – AAOA Ramón Falcón, Lugo
– Curso 1997-1998 – AAOA Ramón Falcón, Lugo
– Curso 1997-1998 – EA Pablo Picasso, A Coruña
– Desde o curso 1998-1999 ata a actualidade – EASD Ramón Falcón, Lugo
Experiencia profesional acreditada:
– 1990 y 1991: Director Técnico da sección galega de INTECPLAN S.A. (Ingeniería Técnica de Planos S.A.), empresa dedicada á realización de cartografía e catastro
– Experiencia como arquitecto en estudio propio
Publicacións académicas:
– Realización do traballo de investigación titulado “SAN MARTIÑO DE MONDOÑEDO: De la singularidad del enclave a la prodigiosa arquitectura”, publicado en “Rudesindus miscelánea de arte y cultura 6/2010”, publicación oficial da Real Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo.
– Colaboración cos historiadores D. J. Luis Alonso Torreiro, Alejandro Cainzos Corbeira y Andrés Rodríguez Díaz, realizando os debuxos do traballo publicado na revista Concepción Arenal, Ciencias e Humanidades (año IV, Núm. 10-Ferrol, Abril 1.985, ISBN 84-300-67604), LA COFRADÍA Y CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE FERROL. UN TESTIMONIO DEL SIGLO XVIII.
– Realización dos planos do libro LOS TEATROS EN FERROL, EL TEATRO JOFRE, (ISBN 84-600-4808-X) editado conxuntamente polo Concello de Ferrol e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
– Realización do traballo titulado “SAN MARTIÑO DE MONDOÑEDO EN FOZ, Un análisis de las claves para su interpretación sensorial”, publicado no ano 2013 en “Artesonado”, revista de difusión cultural da asociación de antigos alumnos da EASD Ramón Falcón de Lugo, con motivo do 25 aniversario da fundación da mesma.
– Realización do traballo titulado “SAN MARTIÑO DE MONDOÑEDO, Breve historia de una basílica que cohesionó el norte gallego durante siglos”, publicado no ano 2014 en “Artesonado”, revista de difusión cultural da asociación de antigos alumnos da EASD Ramón Falcón de Lugo.
Premios / recoñecementos académicos: Académico correspondente da Real Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo

.

Licenciada en Arquitectura

.

Nome: Manuel Sanmartín Fernández
Formación académica reglada:
– Arquitecto. Especialidade de Edificación.
Capacitación lingüística oficial:
– Inglés: B2 MCER.
Experiencia docente oficial:
– Corpo de ensino secundario da Xunta de Galicia, especialidade de Edificación e Obra Civil, de 1998 a 2005 e de 2010 a 2019.
Experiencia profesional acreditada:
– Exercicio libre de 1994 a 2001
– Corpo facultativo superior da Xunta de Galicia de 2005 a 2010

.

Nome: Eva Valle Legido
Formación académica regrada: Arquitecta. Escola Técnica Superior de Arquitectura. Universidade da Coruña
Formación académica de posgrao: Máster en Patoloxía e Restauración arquitectónicas. Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña. Dpto. de Construcións Arquitectónicas
Capacitación lingüística oficial: Certificate in Advanced English (CAE) (C1-MCER); Nivel CELGA 4
Experiencia docente oficial:
– EASD Pablo Picasso (A Coruña) 2014-2015
– EASD Ramón Falcón (Lugo) 2015-actualidade
Experiencia profesional acreditada:
2012: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte: Enciclopedia do Románico en España. Provincia de Lugo. Fundación Santa María la Real. Centro de Estudios do Románico
2006-2011: Javier Seral y Eva Valle Arquitectos, S.L.P. Lugo
2006: Xunta de Galicia. Consellería de Ordenación do Territorio, Obras Públicas e Vivenda (COTOPV) Santiago de Compostela
2001-2005: Estudio de Arquitectura José Mantiñán Soler. A Coruña
2000-2001: Johnston & Mather. Oficina de rehabilitación. London, UK

.

Nome: María Vázquez López
Formación académica regrada: Licenciada en Xeografía e Historia. Rama de Arte. Especialidade en Arte Antiga e Medieval
Formación académica de posgrao: Doutora en Humanidades
Capacitación lingüística oficial: Inglés C1; Italiano B1
Experiencia docente oficial:
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Mestre Mateo”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Faílde”. 1996-1997
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Pablo Picasso”. 1997-1999
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1999- actualidade
Experiencia profesional acreditada: Só experiencia profesional relacionada coa/coas materias impartidas
Publicacións académicas: “Ciencia ficción y modernidad. Una visión cinematográfica del futuro inmediato: Minority Report” (TIT); “Una mirada a la oscuridad. La traducción en imágenes del mundo de Philip K. Dick” (Tesis doctoral). USC

Nome: María Vázquez López
Formación académica regrada: Licenciada en Xeografía e Historia. Rama de Arte. Especialidade en Arte Antiga e Medieval
Formación académica de posgrao: Doutora en Humanidades
Capacitación lingüística oficial: Inglés C1; Italiano B1
Experiencia docente oficial:
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Mestre Mateo”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Faílde”. 1996-1997
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Pablo Picasso”. 1997-1999
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1999- actualidade
Publicacións académicas: “Ciencia ficción y modernidad. Una visión cinematográfica del futuro inmediato: Minority Report” (TIT); “Una mirada a la oscuridad. La traducción en imágenes del mundo de Philip K. Dick” (Tesis doctoral). USC

.

Licenciada en Belas Artes

.

Graduada en Artes Aplicadas

.

Nome: María Esther Muñoz Mella
Formación académica regrada: Licenciada en Dereito. Universidade Complutense de Madrid
Formación académica de posgrao: Máster en Servizos Culturais. Universidade de Santiago de Compostela
Capacitación lingüística oficial: Galego. Celga 4
Experiencia docente oficial:
– IES Nigrán (Pontevedra) 1988-1989
– IES Perdouro, Burela (Lugo) 1989-1990
– CIFP Politécnico (Lugo) 1990-1991
– IES Muralla Romana (Lugo) 1991-1993
– IES Perdouro, Burela (Lugo) 1993-1995
– IES Gregorio Fernández, Sarria (Lugo) 1995-2004
– EASD Ramón Falcón (Lugo) 2004-actualidade
Experiencia profesional acreditada:
– Exercicio Avogacía. Colexio Oficial de Avogados A Coruña (1984-1986)
– Exercicio Avogacía. Colexio Oficial de Avogados Madrid (1984-1989)

.

Nome: Elena María Sánchez Pendás
Formación académica reglada:
– Graduada pola Escuela de Artes Aplicadas de Oviedo nas especialidades de Debuxo Publicitario, 1987; e Gravado e Técnicas de Estampación, 1989.
Experiencia docente oficial:
– Escuela de Artes Aplicadas de Mahón, Menorca (Baleares), 1990-1991.
– Maestra de obradoiro de Artes Plásticas e Deseño, EASD Ramón Falcón, desde 2000.
Experiencia profesional acreditada:
– “Curso de Gravado e Estampación. Aproximación á Arte Gráfica”. Centro de formación e Recursos, Lugo, 2003.
Premios/recoñecementos académicos:
– Primeiro premio de pintura no Certame Galego de Arte José Domínguez Guizan 1997/98

.

Nome: Isabel Somoza García
Formación académica reglada:
– Licenciada en Belas Artes pola Universidad de Salamanca
– Técnico en gravado e estampación. EASD Ramón Falcón. Lugo
– Curso de Gravado Calcográfico no Centro de Arte e Deseño da Escola Massana. Barcelona
Capacitación lingüística oficial:
– Telga 4.
Experiencia docente oficial:
– Profesora de Educación Plástica e Visual na ESO desde o ano 1999.
– Profesora de Litografía e Serigrafía Artística. EASD Ramón Falcón. Lugo.
Experiencia profesional acreditada:
– Gravadora profesional con Carta de Artesá nº 1506 concedida pola Xunta de Galicia o 29/10/99.
– Directora do Centro de Gravado Augatinta, obradoiro rexistrado co nº272 no rexistro xeral de artesanía da Xunta de Galicia desde o ano 1998.
– Tutora de prácticas de empresa dos alumnos do ciclo superior de “Gravado e técnicas de estampación” desde o ano 2001.
– Tutora de prácticas de empresa dos alumnos da USC durante os anos 2006-2007.
– Profesora de gravado para a Fundación de Artesanía de Galicia entre os anos 2008-2010.
Premios/recoñecementos académicos:
– 2014 Finalista na Bienal Internacional de Gravado de Taiwan. Museo de Belas Artes. Taipei.
– 2013 Mención de Honra no Premio Atlante. Fundación do Gravado de Artes. A Coruña.
– 2011 Primeiro Premio á Innovación educativa de ESO concedido polo Equipo de Obras Educativas de HHM.
– 2008 Accésit á Innovación educativa de ESO concedido polo Equipo de Obras Educativas de HHM.
– 2004 Bolsa de estudos para formación en artesanía concedida polo Inludes.

Nome: María Vázquez López
Formación académica regrada: Licenciada en Xeografía e Historia. Rama de Arte. Especialidade en Arte Antiga e Medieval
Formación académica de posgrao: Doutora en Humanidades
Capacitación lingüística oficial: Inglés C1; Italiano B1
Experiencia docente oficial:
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Mestre Mateo”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Faílde”. 1996-1997
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Pablo Picasso”. 1997-1999
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1999- actualidade
Publicacións académicas: “Ciencia ficción y modernidad. Una visión cinematográfica del futuro inmediato: Minority Report” (TIT); “Una mirada a la oscuridad. La traducción en imágenes del mundo de Philip K. Dick” (Tesis doctoral). USC

.

Licenciada en Belas Artes

.

Nome: Cosme Fernández González
Formación académica reglada:
– Título de Deseño na especialidade de Gráfico
– Título de Técnico Superior en Ilustración
Capacitación lingüística oficial:
– GALEGO: CELGA 4
– INGLÉS: B2, Advanced – EOI
– INGLÉS: C2, Proficiency – Cambridge Assesment
Experiencia docente oficial:
2019 – EASD Ramón Falcón, Lugo – Profesor de Artes Plásticas e Deseño, especialidade Deseño Gráfico
2020 – EASD Ramón Falcón, Lugo – Profesor de Artes Plásticas e Deseño, especialidade Deseño Gráfico
Experiencia profesional acreditada:
– Deseñador Gráfico: + 5 anos de experiencia por conta allea no sector de la comunicación en Produtoras, Estudios e Axencias de publicidade.
– Ilustrador e animador: + 10 anos de experiencia por conta propia no sector da comunicación para clientes como The Guardian, El País, Leica, cutMedia Films, Blam Studio, Root & Bone, Lakai, TOA Inc, etc…
Premios / recoñecementos académicos:
2004 – Na Vangarda, Primeiro Premio na especialidade de Banda Deseñada – Dirección Xeral de Xuventude, Xunta de Galicia
2006 – Gzcrea, Segundo Premio na especialidade de Banda Deseñada – Dirección Xeral de Xuventude, Xunta de Galicia

.

Nome: Ángela Morales Polo
Formación académica regrada: Licenciada en Ciencias da Información (1991-1996)
Formación académica de posgrao:
– Doutora en Estudos Culturais: Memoria, Identidade, Territorio e Linguaxe pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a Université de Haute-Bretagne (Rennes II)
Capacitación lingüística oficial:
– TOEFL: 2º degree (1996)
– Escola Oficial de Idiomas: en segundo nivel de avanzado de Inglés pola adecuación aos novos plans de estudos (certificación académica 2010-2011)
– Celga 4 (abril 2008)
Experiencia docente oficial:
– Escola de Imaxe e Son da Coruña (2001-2007)
– EASD Ramón Falcón de Lugo (2007-actualidade)
Experiencia profesional acreditada:
– Telelugo (xullo 1996 – outubro 1996)
– La Voz de Galicia (abril 1997 – setembro 2001)
Publicacións académicas:
– Relatora e autora de Streaming, medios por caudales, nas I Xornadas de Novas Tecnoloxías no Ensino (setembro 2002; organizadas e editadas polo Centro de Formación e Recursos da Coruña)
– Artigo “La crisis de identidad femenina en el cine posmoderno e independiente realizado por españolas. Mi vida sin mí, de Isabel Coixet”; Revista Moenia, volumen 16, 2010 (ISSN: 1137-2346)

.

Nome: María Esther Muñoz Mella
Formación académica regrada: Licenciada en Dereito. Universidade Complutense de Madrid
Formación académica de posgrao: Máster en Servizos Culturais. Universidade de Santiago de Compostela
Capacitación lingüística oficial: Galego. Celga 4
Experiencia docente oficial:
– IES Nigrán (Pontevedra) 1988-1989
– IES Perdouro, Burela (Lugo) 1989-1990
– CIFP Politécnico (Lugo) 1990-1991
– IES Muralla Romana (Lugo) 1991-1993
– IES Perdouro, Burela (Lugo) 1993-1995
– IES Gregorio Fernández, Sarria (Lugo) 1995-2004
– EASD Ramón Falcón (Lugo) 2004-actualidade
Experiencia profesional acreditada:
– Exercicio Avogacía. Colexio Oficial de Avogados A Coruña (1984-1986)
– Exercicio Avogacía. Colexio Oficial de Avogados Madrid (1984-1989)

.

Nome: Noelia Pardo Fernández
Formación académica reglada:
– Licenciada en Historia da Arte. Universidade de Santiago de Compostela. 1999
– Técnico Superior en Gráfica Publicitaria.
Formación académica de posgrao:
– Doutorado en Historia da Arte no ano 2016 pola defensa da súa Tese Doutoral “Inventario da arte gótica na Mariña lucense”, coa cualificación de sobresaliente “cum laude” por unanimidade
Capacitación lingüística oficial:
– Italiano A2
Experiencia docente oficial:
– 2008-2011 Profesora de Fotografía artística na EASD Ramón Falcón de Lugo
– 2011- Profesora de Medios informáticos na EASD Ramón Falcón de Lugo
Experiencia profesional acreditada:
– 2004-2006 Deseñadora gráfica na APL (Universidade de Santiago de Compostela)
– 2006-2008 Deseñadora gráfica en Pexego Sistemas Informáticos
Premios / recoñecementos académicos:
Mención de Honra pola súa traxectoria no CFGS de Deseño Gráfico na EASD Ramón Falcón de Lugo. 2004

.

Licenciado en Belas Artes

Graduado en Cerámica Artística

.

Nome: Alejandro Carro Rodríguez
Formación académica regrada: Licenciatura en Belas Artes UPV. Facultade de Belas Artes de Bilbao. Especialidades de Pintura e Escultura
Formación académica de posgrao: Máster en Servizos Culturais. USC. Facultade de Humanidades
Experiencia docente oficial:
– EASD Antonio Failde de Ourense (1990-1991)
– EASD Ramón Falcón de Lugo (1991-1997)
– EASD Pablo Picasso de A Coruña (1997-1998)
– EASD Ramón Falcón de Lugo (1998-actualidade)
Premios / recoñecementos académicos:
– I Certame de Artes Pláticas “Ciudad de Lugo” (Primeiro Premio / Pintura). 1993
– Premio Nacional de Pintura CCM 2000. (Premio-Adquisición)
– VII Certame de Artes Plásticas “Isaac Díaz Pardo”. Deputación da Coruña. (Premio-Adquisición) 2001
– IV Salón de Otoño Real Academia Gallega de Belas Artes. (Accésit) 2002

.

Licenciada en Bellas Artes

.

Nome: Cosme Fernández González
Formación académica reglada:
– Título de Deseño na especialidade de Gráfico
– Título de Técnico Superior en Ilustración
Capacitación lingüística oficial:
– GALEGO: CELGA 4
– INGLÉS: B2, Advanced – EOI
– INGLÉS: C2, Proficiency – Cambridge Assesment
Experiencia docente oficial:
2019 – EASD Ramón Falcón, Lugo – Profesor de Artes Plásticas e Deseño, especialidade Deseño Gráfico
2020 – EASD Ramón Falcón, Lugo – Profesor de Artes Plásticas e Deseño, especialidade Deseño Gráfico
Experiencia profesional acreditada:
– Deseñador Gráfico: + 5 anos de experiencia por conta allea no sector de la comunicación en Produtoras, Estudios e Axencias de publicidade.
– Ilustrador e animador: + 10 anos de experiencia por conta propia no sector da comunicación para clientes como The Guardian, El País, Leica, cutMedia Films, Blam Studio, Root & Bone, Lakai, TOA Inc, etc…
Premios / recoñecementos académicos:
2004 – Na Vangarda, Primeiro Premio na especialidade de Banda Deseñada – Dirección Xeral de Xuventude, Xunta de Galicia
2006 – Gzcrea, Segundo Premio na especialidade de Banda Deseñada – Dirección Xeral de Xuventude, Xunta de Galicia

.

Graduada en Deseño de Interiores

.

Nome: María Esther Muñoz Mella
Formación académica regrada: Licenciada en Dereito. Universidade Complutense de Madrid
Formación académica de posgrao: Máster en Servizos Culturais. Universidade de Santiago de Compostela
Capacitación lingüística oficial: Galego. Celga 4
Experiencia docente oficial:
– IES Nigrán (Pontevedra) 1988-1989
– IES Perdouro, Burela (Lugo) 1989-1990
– CIFP Politécnico (Lugo) 1990-1991
– IES Muralla Romana (Lugo) 1991-1993
– IES Perdouro, Burela (Lugo) 1993-1995
– IES Gregorio Fernández, Sarria (Lugo) 1995-2004
– EASD Ramón Falcón (Lugo) 2004-actualidade
Experiencia profesional acreditada:
– Exercicio Avogacía. Colexio Oficial de Avogados A Coruña (1984-1986)
– Exercicio Avogacía. Colexio Oficial de Avogados Madrid (1984-1989)

.

Nome: Manuel Sanmartín Fernández
Formación académica reglada:
– Arquitecto. Especialidade de Edificación.
Capacitación lingüística oficial:
– Inglés: B2 MCER.
Experiencia docente oficial:
– Corpo de ensino secundario da Xunta de Galicia, especialidade de Edificación e Obra Civil, de 1998 a 2005 e de 2010 a 2019.
Experiencia profesional acreditada:
– Exercicio libre de 1994 a 2001
– Corpo facultativo superior da Xunta de Galicia de 2005 a 2010

Nome: María Vázquez López
Formación académica regrada: Licenciada en Xeografía e Historia. Rama de Arte. Especialidade en Arte Antiga e Medieval
Formación académica de posgrao: Doutora en Humanidades
Capacitación lingüística oficial: Inglés C1; Italiano B1
Experiencia docente oficial:
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Mestre Mateo”. 1996
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Faílde”. 1996-1997
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Pablo Picasso”. 1997-1999
– Escola de Arte e Superior de Deseño “Ramón Falcón”. 1999- actualidade
Publicacións académicas: “Ciencia ficción y modernidad. Una visión cinematográfica del futuro inmediato: Minority Report” (TIT); “Una mirada a la oscuridad. La traducción en imágenes del mundo de Philip K. Dick” (Tesis doctoral). USC

.

Licenciada en Belas Artes

.

Nome: María Esther Muñoz Mella
Formación académica regrada: Licenciada en Dereito. Universidade Complutense de Madrid
Formación académica de posgrao: Máster en Servizos Culturais. Universidade de Santiago de Compostela
Capacitación lingüística oficial: Galego. Celga 4
Experiencia docente oficial:
– IES Nigrán (Pontevedra) 1988-1989
– IES Perdouro, Burela (Lugo) 1989-1990
– CIFP Politécnico (Lugo) 1990-1991
– IES Muralla Romana (Lugo) 1991-1993
– IES Perdouro, Burela (Lugo) 1993-1995
– IES Gregorio Fernández, Sarria (Lugo) 1995-2004
– EASD Ramón Falcón (Lugo) 2004-actualidade
Experiencia profesional acreditada:
– Exercicio Avogacía. Colexio Oficial de Avogados A Coruña (1984-1986)
– Exercicio Avogacía. Colexio Oficial de Avogados Madrid (1984-1989)

.

Nome: Noelia Pardo Fernández
Formación académica reglada:
– Licenciada en Historia da Arte. Universidade de Santiago de Compostela. 1999
– Técnico Superior en Gráfica Publicitaria.
Formación académica de posgrao:
– Doutorado en Historia da Arte no ano 2016 pola defensa da súa Tese Doutoral “Inventario da arte gótica na Mariña lucense”, coa cualificación de sobresaliente “cum laude” por unanimidade
Capacitación lingüística oficial:
– Italiano A2
Experiencia docente oficial:
– 2008-2011 Profesora de Fotografía artística na EASD Ramón Falcón de Lugo
– 2011- Profesora de Medios informáticos na EASD Ramón Falcón de Lugo
Experiencia profesional acreditada:
– 2004-2006 Deseñadora gráfica na APL (Universidade de Santiago de Compostela)
– 2006-2008 Deseñadora gráfica en Pexego Sistemas Informáticos
Premios / recoñecementos académicos:
Mención de Honra pola súa traxectoria no CFGS de Deseño Gráfico na EASD Ramón Falcón de Lugo. 2004