Estas son as persoas inscritas nas probas convocadas pola Resolución do 24 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás Ensinanzas Artísticas Superiores reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación (DOG 04/05/2018).

  • Andrea Barcia García
  • Raquel López Ramos
  • Ana Milagrosa Ortega Muñoz
  • Inés Pereira Goiriz
  • Pablo Reboredo Pernas

A proba terá lugar o 15 de xuño ás 09:00 no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela.