Preme aquí para descargar a listaxe en formato PDF.

  • Proba de madureza: luns 10 de setembro de 10:00 a 13:00 e de 16:30 a 19:30 na EASD Ramón Falcón de Lugo.
  • Proba específica: venres 14 de setembro de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 19:00 na EASD Ramón Falcón de Lugo.

Máis información sobre o acceso ao Ciclo Formativo de Grao Medio de Serigrafía Artística