• postcic02

Convocatoria extraordinaria de probas de acceso ao Ciclo Superior de Fotografía – Curso 2020/21

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa convocou, con carácter extraordinario, probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior de Artes plásticas e deseño nas especialidades con prazas vacantes para o curso 2020-21.

[…]

  • ini1920

Ensinanzas Superiores de Deseño – Segunda adxudicación de prazas – Curso 2020/21

Consulta aquí as listaxes coa segunda adxudicación de prazas para as Ensinanzas Superiores de Deseño no curso 2020/21.

[…]

Asignación definitiva de prazas para Ciclos Formativos de Grao Superior – Curso 2020/21

Consulta aquí a listaxe de persoas admitidas nos Ciclos Formativos de Grao Superior das ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño (Cerámica, Fotografía, Gravado) para o próximo curso.

[…]

Listaxe de persoas admitidas en 1ª adxudicación para o curso 2020/21 nas Ensinanzas Superiores de Deseño

Consulta aquí a listaxe de persoas admitidas en 1ª adxudicación nas Ensinanzas Superiores de Deseño para o curso 2020/21.

[…]

Cualificacións definitivas da proba específica de acceso a Ciclos Formativos de Grao Superior – Curso 2020/21

Consulta aquí a listaxe coas cualificacións definitivas da proba específica de acceso a Ciclos Formativos de Grao Superior para o curso 2020/21.

[…]

Cualificacións definitivas da proba específica de acceso ás Ensinanzas Superiores de Deseño – Curso 2020/21

Consulta aquí a listaxe coas cualificacións definitivas da proba específica de acceso ás Ensinanzas Superiores de Deseño para o curso 2020/21.

[…]