Cualificacións PROVISIONAIS da proba específica de acceso a Serigrafía Artística – Curso 2021/22

Podes consultar aquí a listaxe provisional de persoas que superaron e persoas que non superaron a proba específica, dentro do proceso de acceso e admisión ao CFGM de Serigrafía Artística. […]

Asignación de prazas – Fotografía e Gravado – Curso 2021/22

Consulta aquí o documento coa asignación de prazas nos Ciclos Formativos de Grao Superior, incluídos os CFGS de Fotografía e Gravado e Técnicas de Estampación que se imparten na EASD Ramón Falcón de Lugo.

[…]

Cualificacións DEFINITIVAS da proba específica de acceso a Fotografía e Gravado – Curso 2021/22

Consulta aquí o documento coas cualificacións DEFINITIVAS das probas extraordinarias de acceso aos Ciclos Formativos de Grao Superior de Fotografía e Gravado e Técnicas de Estampación.

[…]

  • fotgravext1920

Cualificacións DEFINITIVAS da proba substitutiva da titulación da ESO – Acceso a Serigrafía Artística – Curso 2021/22

Podes consultar aquí a listaxe definitiva de persoas que superaron e persoas que non superaron a proba substitutiva da titulación da ESO, dentro do proceso de acceso e admisión ao CFGM de Serigrafía Artística.

[…]

  • espprovcfgs

Relación de persoas inscritas nas probas extraordinarias de acceso a Fotografía e Gravado – Curso 2021/22

Consulta aquí o documento coas persoas inscritas nas probas extraordinarias de acceso aos Ciclos Formativos de Grao Superior de Fotografía e Gravado e Técnicas de Estampación.

[…]

Relación DEFINITIVA de persoas inscritas nas probas de acceso ao CFGM de Serigrafía Artística – Curso 2021/22

Podes consultar aquí a relación definitiva de persoas inscritas nas probas de acceso ao Ciclo Formativo de Grao Medio de Serigrafía Artística para o curso 2021/22.

[…]