CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR DE GRAVADO

2 Cursos Académicos

Cada vez é maior o número de creadores interesados en expresarse mediante o gravado e os sistemas de estampación. Ao mesmo tempo, a demanda de obra gráfica orixinal aumenta cada día e é recoñecida por unha sociedade que evoluciona culturalmente.

Este ciclo formativo ofrece unha preparación ao alumnado capacitándolle no dominio das técnicas (xilografía, calcografía, litografía e serigrafía), xa sexa para a creación dunha obra gráfica persoal ou para a estampación e creación de matrices da obra doutros artistas. Capacítalles tamén para realizar funcións de asesoramento e peritaxe para galerías de arte, museos e outras tarefas específicas no campo das artes gráficas.

Prazas ofertadas por curso académico: 20.

O técnico en gravado e técnicas de estampación é un creador con capacidade para:

 • Configurar unha obra gráfica utilizando como medio de expresión artística as técnicas da xilografía, calcografía, litografía e serigrafía.
 • Valorar de xeito idóneo as necesidades propostas, así como os aspectos plásticos, recursos organizativos e económicos.
 • Resolver os problemas artísticos e tecnolóxicos que xorden durante o proceso de realización e estampación de matrices.
 • Coñecer con detalle as especificacións técnicas dos equipos e maquinaria utilizados.
 • Realizar peritaxes e recoñecemento de estampas.
 • Colaborar na edición de obra gráfica, libros de artista e bibliografía.
 • Asesorar e colaborar con outros artistas.
 • Ser xefe de obradoiro.

A titulación obtida ao terminar completamente os estudos é Técnico Superior en Gravado e Técnicas de Estampación.
Esta titulación permite o acceso ás seguintes titulacións:

 • Grao en estudos superiores de deseño
 • Grao en biblioteconomía e documentación
 • Grao en Humanidades
 • Grao en Belas Artes
 • Grao en Documentación
 • Grao en Historia da arte
 • Grao en Historia
 • Grao en Xornalismo
 • Grao en Publicidade e Relacións Laborais
 • Grado en Comunicación Audiovisual

A duración dos estudos é de dous anos académicos, xunto coa realización do proxecto final, que se desenvolve aproximadamente nun cuatrimestre.
Relación das materias/módulos que se imparten no primeiro curso e no segundo:

1º curso

Horas Semanais Denominación do módulo
2 Historia do gravado
2 Teoría da imaxe
8 Técnicas de Expresión: Gravado
11 Obradoiro de Gravado
7 Proxectos de Gravado

2º curso

Horas Semanais Denominación do módulo
4 Arquitectura e diseño do Libro
4 Técnicas gráficas industriais
9 Obradoiro de litografía
10 Obradoiro de serigrafía
3 Formación e orientación laboral
Proxecto Final

A Formación en Centros de Traballo é un módulo profesional de formación obrigatorio que se cursa en todos os ciclos tanto de grao medio como de grao superior e que se desenvolve na empresa.

Máis información no Ministerio de Educación

Empresas colaboradoras