Se o pasado mércores 13 de setembro realizaches a proba extraordinaria específica para acceder a un Ciclo Formativo de Grao Superior no curso 2017/18, consulta a túa cualificación provisional no seguinte documento.