Política de calidade das Escolas de Arte e Superiores de Deseño de Galicia

 

Resultados das enquisas de satisfacción do curso 2018/19