ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO (DESEÑO GRÁFICO E DESEÑO DE INTERIORES)

  • Novo acceso (Curso 1º): do 19 ao 24 de xullo, ambos incluídos

  • Alumnado actual (Cursos 2º, 3º e 4º): do 1 ao 5 de xullo, ambos incluídos

  • Máis información

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR (FOTOGRAFÍA, CERÁMICA ARTÍSTICA E GRAVADO)

  • Novo acceso (Curso 1º): do 19 ao 30 de xullo, ambos incluídos

  • Alumnado actual (Curso 2º): do 1 ao 5 de xullo, ambos incluídos

  • Máis información

 

CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO – SERIGRAFÍA ARTÍSTICA