O coordinador dos programas Erasmus+, o profesor Jose Fontal, estará todos os xoves de 12 a 13 horas na aula 6A para resolver dúbidas e atender cuestións do alumnado.